1. mája, 12:24

Cirkev v objatí mocenských štruktúr

Cirkev v objatí mocenských štruktúrPatriarcha Kirill. Foto: TASR/AP
Ľubomír Žák Profesor teológie a katolícky kňaz.

Výzva Bazilejského listu evanjelikálnych kresťanov o postoji kresťanského spoločenstva voči politickým, ekonomickým a finančným mocenským štruktúram.

Súčasná kríza Ruskej pravoslávnej cirkvi je pred očami všetkých. Priznávajú ju dokonca aj mnohí členovia ruského pravoslávneho duchovenstva. Jej dôvody sú viaceré, avšak jeden z nich sa zdá byť nepopierateľným: je ním submisívne postavenie najvyšších cirkevných autorít voči Kremľu, jeho politicko-mocenským víziám a konaniam.

Táto podriadenosť je dôsledkom úzkych kontaktov a mimoriadne intenzívnej spolupráce štátnych a cirkevných štruktúr od čias odchodu z politickej scény prezidenta Borisa Jeľcina. Zároveň je ale dedičstvom ďalekej minulosti. Stačí si spomenúť na cára Petra Veľkého, ktorý odobral Ruskej pravoslávnej cirkvi autonómiu a samosprávnu výkonnú moc, a to tým, že eliminoval inštitúciu patriarchátu a v roku 1721 zriadil tzv. Najsvätejšiu synodu vo všetkom kontrolovanú štátnym aparátom, jeho úradníkmi a políciou. Počas dvoch storočí boli skutočnou hlavou cirkvi cári. Nehovoriac o pokračovaní tejto nútenej podriadenosti a kontrole po revolúcii v roku 1917, keď v Rusku prebralo moc nové politické vedenie. Sovietska vláda bola voči Ruskej pravoslávnej cirkvi nemilosrdná a pracovala až do konca na jej oslabení.

Súčasná situácia podriadenosti nie je plodom takejto nutnosti, ale skôr výhodnej symbiózy štátu a cirkvi. Tento obojstranne výhodný vzťah sa začal rodil pred dvadsiatimi rokmi, teda v období, keď sa Ruská federácia skúšala postaviť na nohy po tom, ako Jeľcin fakticky zruinoval ruské financie, ekonomiku a silne oslabil vnútornú kohéziu a stabilitu ruského štátu. Pojeľcinovskej politickej garnitúre bolo jasné, že štát bude potrebovať cirkev, jej podporu a náklonnosť, a preto bolo dôležité, aby Ruská pravoslávna cirkev bola prosperujúcou, finančne stabilnou a aby mala dôležité miesto v spoločnosti.

Ďalšie články

Táto stránka využíva súbory cookies. Súhlasíte s ich používaním? Bližšie informácie TU.