Prihlásiť sa

Transgender podľa Lengvarského: Otázky a odpovede

MM1x1 Ilustračné foto: René Magritte, reprofoto, archív redakcie

Čo znamená zmena pohlavia? Prečo by sme nemali akceptovať, ak niekto chce zmeniť svoje pohlavie? Aké bude mať nová vyhláška dôsledky? Prinášame vám odpovede na základné otázky týkajúce sa zmeny vyhlášky ministerstva zdravotníctva o zmene pohlavia.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský podpísaním vyhlášky o zmene pohlavia priniesol do spoločenskej debaty na Slovensku tému transsexuality. Prinášame vám odpovede na základné otázky, ktoré sa s touto témou spájajú.

Čo umožňuje Lengvarského vyhláška a aká je zmena oproti minulosti?

Vyhláška ministra Lengvarského umožňuje zapísať zmenu pohlavia prakticky ktorejkoľvek dospelej osobe, ktorej lekár potvrdí nesúlad medzi „vnímaným a prežívaným pohlavím“. Zmenu pohlavia bolo na Slovensku možné podstúpiť aj v minulosti. Bolo na to však potrebné podstúpiť kastráciu a operáciu, ktorá by odstránila pohlavné orgány. Lengvarského vyhláška túto povinnosť odstraňuje. Dokonca umožňuje úradne zmeniť pohlavie aj takej osobe, ktorá nepodstúpi žiadny medicínsky zákrok či terapiu. V praxi to znamená, že osoba, ktorá bude úradne považovaná za muža, bude vyzerať ako žena, bude mať ženské pohlavné orgány a bude môcť rodiť.

Prečo niekto chce podstúpiť zmenu pohlavia?

Zmenu pohlavia chcú podstúpiť ľudia, ktorí majú pocit, že ich myseľ je akoby uväznená v tele s iným pohlavím. Tento pocit sa odborne nazýva genderová dysfória. Je to duševná porucha. Je to veľmi silná túžba byť iného rodu, ktorú môže sprevádzať množstvo závažných problémov ako sú depresie, úzkostné stavy, bezmocnosť, negatívny až odmietavý postoj k sebe, ktorý môže vyústiť až ku samovražedným myšlienkam. Osoby trpiace genderovou dysfóriou môžu mať pridružené aj ďalšie psychické choroby ako bipolárna porucha, dysmorfná porucha, či obsesívno-kompulzívna porucha, až po psychotické príznaky.

Prečo niektorí ľudia trpia genderovou dysfóriou?

Na túto otázku nepoznáme presnú odpoveď. Avšak osoby trpiace genderovou dysfóriou často trpia aj rôznymi traumami z detstva, ktoré mohli vyvolať genderovú dysfóriu. Je to napríklad domáce násilie, rozvod rodičov, sexuálne zneužívanie, šikana, neprijatie zo strany rovesníkov či niektorého z rodičov a podobne.

Je skutočne možné zmeniť pohlavie?

Úplne zmeniť pohlavie nie je možné, keďže nie je možné vykonať genetickú zmenu pohlavia. Inak povedané, osoba, ktorá sa narodila ako muž, bude mať vo svojom tele stále bunky s chromozómami XY a osoba, ktorá sa narodila ako žena, bunky s chromozómami XX. Toto nie je možné zmeniť.

Je však možné vykonať zmeny, ktoré vedú k tomu, že vzhľad človeka viac pripomína opačné pohlavie. Ide napríklad o hormonálnu „liečbu“, pri ktorej sa u mužov zamedzuje produkovaniu testosterónu a umelo sa zvyšuje hladina estrogénu. U žien je to naopak. Takto dochádza k zmenám, ktoré poznáme z obdobia puberty. Mužom začínajú rásť prsia, zjemňuje sa pokožka, mení sa rozvrstvenie tuku v tele. Ženám zas pribúda svalstvo, hrubne im hlas, zväčšuje sa ochlpenie. Ak o zmenu pohlavia žiada adolescent, pomocou hormonálnej terapie sa zamedzuje nástupu puberty. Ďalšou formou zmeny pohlavia je operačná. Sem patrí kastrácia, sterilizácia, takzvaná rekonštrukcia hrudníka či genitálna rekonštrukcia.

Prečo by spoločnosť nemala akceptovať, ak niekto chce zmeniť svoje pohlavie?

Osoby s genderovou dysfóriou, podobne ako napríklad osoby trpiace anorexiou, nevedia objektívne vnímať svoje telo. Rovnako, ako by bolo nesprávne utvrdzovať anorektičku v tom, že je tučná a mala by schudnúť, je nesprávne akceptovať aj to, ak si niekto myslí, že žije v tele so zlým pohlavím. Rovnako ako v prípade anorexie aj tu je potrebné riešiť problém v mysli človeka, nie v jeho tele. To, že zmena pohlavia ľuďom s genderovou dysfóriou nepomáha, dosvedčujú vedecké štúdie a tiež svedectvá viacerých osôb, ktoré si prešli zmenou pohlavia. Jedným z najznámejších je americký vedec Walt Heyer, ktorý žil osem rokov ako žena, neskôr vyštudoval psychológiu a teraz sa snaží šíriť osvetu o tom, že zmena pohlavia nelieči, ale prehlbuje problémy súvisiace s genderovou dysfóriou.

Navyše, človek je tým, čím je jeho telo. Ak telo váži viac, ako je zdravé, hovoríme, že má nadváhu. Netvrdíme, že je chudý, len jeho telo je tučné. Podobne, ak niekto meria dva metre, tak tvrdíme, že je vysoký, ale nie, že jeho telo je vysoké a on je nízky. Ak by sme túto logiku odmietli, tak by sme jednoducho nehovorili pravdu, čo by malo mnoho negatívnych dôsledkov na život človeka i spoločnosti.

Aké negatívne dôsledky má akceptácia transgenderizmu v zahraničí?

Akceptácia transgenderizmu so sebou prináša aj mnoho nespravodlivosti voči väčšinovej spoločnosti. Transgenderovým osobám je napríklad umožnené navštevovať toalety či šatne opačného pohlavia. Okrem toho, že dievčatá sú z tohto dôvodu nútené prezliekať sa v šatniach spolu s chlapcami, zo zahraničia taktiež poznáme prípady, keď muži túto prax zneužili na znásilňovanie. Takýto prípad sa odohral napríklad na strednej škole vo Virgínii v USA. Známy je tiež britský prípad kriminálnika, ktorý sa prehlásil za ženu a v ženskej väznici, kde bol uväznený, znásilňoval spoluväzenkyne. No existuje aj opačný prípad muža, ktorý sa prehlásil za ženu, no bol umiestnený v mužskej väznici, kde bol štrnásťkrát znásilnený. Americké univerzity tiež čelia veľkému sporu, nakoľko biologickí muži, ktorí sa prehlásili za ženy, porážajú biologické ženy v športových disciplínach. Najznámejším prípadom je plavec, ktorý sa prehlásil za ženu a pod menom Lia Thompsonová láme všetky ženské plavecké rekordy.

Okrem toho akceptácia zmeny pohlavia v spoločnosti vedie k rozšíreniu neistoty ohľadne rodovej identity medzi mladými ľuďmi. Typickým príkladom je Veľká Británia, kde sa počet detí, ktoré sa dostali do tamojšieho centra pre transrodové osoby, vzrástol zo 77 v rokoch 2009 a 2010 na takmer 2 600 v rokoch 2018 a 2019, pričom na čakacej listine bolo ďalších tritisíc detí. Tento problém sa týka najmä dievčat, ktorých počet za dané obdobie narástol o 4 500 percent. Mnohé z týchto zmätených detí následne podstupujú hormonálnu terapiu, v rámci ktorej sa lekári snažia zabrániť nástupu puberty.

Aké právne následky by mala akceptácia transgenderizmu?

Akceptácia transgederizmu by viedla k otvoreniu mnohých ďalších ciest pre príchod gender ideológie, ako sú homosexuálne manželstvá či adopcia detí homosexuálmi.

Taktiež tu vzniká právny chaos. Jedným z mnohých príkladov je zákon o rodine, podľa ktorého môže byť matkou dieťaťa len žena, ktorá dieťa porodila. Muž, ktorý sa prehlási za ženu a porodil by dieťa, tak nemôže byť v matrike zapísaný ako matka, ale ani ako otec, pretože ten dieťa nerodí, ale plodí.

Okrem toho sú známe prípady zneužívania zmeny pohlavia na získanie rôznych sociálnych výhod, ktoré sú určené pre ženy. Vo Švajčiarsku napríklad muži zneužili zmenu pohlavia na skorší odchod do dôchodku. Na Ukrajine sa zas transsexuáli snažili vyhnúť vojenskej službe.

Spôsobuje akceptácia transgenderizmu diskrimináciu?

Prijatie transgender ideológie so sebou prináša diskrimináciu všetkých, ktorí ju odmietajú. Týka sa to všetkých, ktorí by odmietli oslovovať transrodové osoby ich novými menami, prípadne zámenami určenými pre iné pohlavie. Takto bol z práce vyhodený napríklad John Kluge, učiteľ hudby v americkom štáte Indiana, ktorý odmietol oslovovať študenta, ktorý sa prehlásil za transrodovú osobu, novým menom. Podobne dopadol britský lekár David Mackereth, ktorý podľa vlastných slov odmieta „nazývať akéhokoľvek 6 stôp vysokého bradatého muža slovom madam“.

https://twitter.com/JVanMaren/status/1196528937259732992?s=20&t=AVLED8swUAYvJL9E2KksHQ

Diskriminácia a útlak taktiež hrozí kresťanom, ktorí by sa pridŕžali náuky cirkvi. Tá totiž učí, že „každý človek, muž i žena, má uznať a prijať svoju sexuálnu totožnosť“ (KKC 2333) a tiež, že „odstránenie alebo zničenie zdravých pohlavných a reprodukčných orgánov je typ mrzačenia a je vnútorne zlý“. Preto sa na cirkevné školy v štátoch, ktoré prijali transgenderizmus, tlačí, aby zmenili svoje učenie v oblasti sexuality a aby povoľovali transrodovým osobám navštevovať toalety či šatne osôb opačného pohlavia. Takto si napríklad rodičia sedemročného transrodového dievčaťa v Edmontone vymohli od katolíckej školy, aby ich dieťa mohlo navštevovať toalety podľa vlastnej preferencie.

Aké kroky sa vyvíjajú proti Lengvarského vyhláške?

Poslankyňa Anna Záborská v reakcii na Lengvarského vyhlášku avizovala, že vypracuje návrh zákona, podľa ktorého by bola zmena pohlavia podmienená chirurgickou zmenou druhotných pohlavných znakov.

Kresťanská únia vydala stanovisko v ktorom predmetnú vyhlášku odmietla. Strana tvrdí, že premiér ich ubezpečil, že vyhláška bude v krátkom čase zrušená. Ostatní poslanci ani vládni predstavitelia sa k vyhláške zatiaľ nevyjadrili.

Organizácia CitizenGO uverejnila výzvu premiérovi Hegerovi, ktorého žiada, aby voči ministrovi zdravotníctva vyvodil adekvátne dôsledky a urýchlene zabezpečil nápravu situácie.

Verejný list ministrovi zdravotníctva tiež iniciovala Aliancia za rodinu.


Michal Čop