28. apríla, 08:06

Transgender podľa Lengvarského: Otázky a odpovede

Transgender podľa Lengvarského: Otázky a odpovedeIlustračné foto: René Magritte, reprofoto, archív redakcie

Čo znamená zmena pohlavia? Prečo by sme nemali akceptovať, ak niekto chce zmeniť svoje pohlavie? Aké bude mať nová vyhláška dôsledky? Prinášame vám odpovede na základné otázky týkajúce sa zmeny vyhlášky ministerstva zdravotníctva o zmene pohlavia.

Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský podpísaním vyhlášky o zmene pohlavia priniesol do spoločenskej debaty na Slovensku tému transsexuality. Prinášame vám odpovede na základné otázky, ktoré sa s touto témou spájajú.

Čo umožňuje Lengvarského vyhláška a aká je zmena oproti minulosti?

Vyhláška ministra Lengvarského umožňuje zapísať zmenu pohlavia prakticky ktorejkoľvek dospelej osobe, ktorej lekár potvrdí nesúlad medzi „vnímaným a prežívaným pohlavím“. Zmenu pohlavia bolo na Slovensku možné podstúpiť aj v minulosti. Bolo na to však potrebné podstúpiť kastráciu a operáciu, ktorá by odstránila pohlavné orgány. Lengvarského vyhláška túto povinnosť odstraňuje. Dokonca umožňuje úradne zmeniť pohlavie aj takej osobe, ktorá nepodstúpi žiadny medicínsky zákrok či terapiu. V praxi to znamená, že osoba, ktorá bude úradne považovaná za muža, bude vyzerať ako žena, bude mať ženské pohlavné orgány a bude môcť rodiť.

Prečo niekto chce podstúpiť zmenu pohlavia?

Zmenu pohlavia chcú podstúpiť ľudia, ktorí majú pocit, že ich myseľ je akoby uväznená v tele s iným pohlavím. Tento pocit sa odborne nazýva genderová dysfória. Je to duševná porucha. Je to veľmi silná túžba byť iného rodu, ktorú môže sprevádzať množstvo závažných problémov ako sú depresie, úzkostné stavy, bezmocnosť, negatívny až odmietavý postoj k sebe, ktorý môže vyústiť až ku samovražedným myšlienkam. Osoby trpiace genderovou dysfóriou môžu mať pridružené aj ďalšie psychické choroby ako bipolárna porucha, dysmorfná porucha, či obsesívno-kompulzívna porucha, až po psychotické príznaky.

Prečo niektorí ľudia trpia genderovou dysfóriou?

Na túto otázku nepoznáme presnú odpoveď. Avšak osoby trpiace genderovou dysfóriou často trpia aj rôznymi traumami z detstva, ktoré mohli vyvolať genderovú dysfóriu. Je to napríklad domáce násilie, rozvod rodičov, sexuálne zneužívanie, šikana, neprijatie zo strany rovesníkov či niektorého z rodičov a podobne.

Je skutočne možné zmeniť pohlavie?

Úplne zmeniť pohlavie nie je možné, keďže nie je možné vykonať genetickú zmenu pohlavia. Inak povedané, osoba, ktorá sa narodila ako muž, bude mať vo svojom tele stále bunky s chromozómami XY a osoba, ktorá sa narodila ako žena, bunky s chromozómami XX. Toto nie je možné zmeniť.

Je však možné vykonať zmeny, ktoré vedú k tomu, že vzhľad človeka viac pripomína opačné pohlavie. Ide napríklad o hormonálnu „liečbu“, pri ktorej sa u mužov zamedzuje produkovaniu testosterónu a umelo sa zvyšuje hladina estrogénu. U žien je to naopak. Takto dochádza k zmenám, ktoré poznáme z obdobia puberty. Mužom začínajú rásť prsia, zjemňuje sa pokožka, mení sa rozvrstvenie tuku v tele. Ženám zas pribúda svalstvo, hrubne im hlas, zväčšuje sa ochlpenie. Ak o zmenu pohlavia žiada adolescent, pomocou hormonálnej terapie sa zamedzuje nástupu puberty. Ďalšou formou zmeny pohlavia je operačná. Sem patrí kastrácia, sterilizácia, takzvaná rekonštrukcia hrudníka či genitálna rekonštrukcia.

Prečo by spoločnosť nemala akceptovať, ak niekto chce zmeniť svoje pohlavie?

Osoby s genderovou dysfóriou, podobne ako napríklad osoby trpiace anorexiou, nevedia objektívne vnímať svoje telo. Rovnako, ako by bolo nesprávne utvrdzovať anorektičku v tom, že je tučná a mala by schudnúť, je nesprávne akceptovať aj to, ak si niekto myslí, že žije v tele so zlým pohlavím. Rovnako ako v prípade anorexie aj tu je potrebné riešiť problém v mysli človeka, nie v jeho tele. To, že zmena pohlavia ľuďom s genderovou dysfóriou nepomáha, dosvedčujú vedecké štúdie a tiež svedectvá viacerých osôb, ktoré si prešli zmenou pohlavia. Jedným z najznámejších je americký vedec Walt Heyer, ktorý žil osem rokov ako žena, neskôr vyštudoval psychológiu a teraz sa snaží šíriť osvetu o tom, že zmena pohlavia nelieči, ale prehlbuje problémy súvisiace s genderovou dysfóriou.

Navyše, človek je tým, čím je jeho telo. Ak telo váži viac, ako je zdravé, hovoríme, že má nadváhu. Netvrdíme, že je chudý, len jeho telo je tučné. Podobne, ak niekto meria dva metre, tak tvrdíme, že je vysoký, ale nie, že jeho telo je vysoké a on je nízky. Ak by sme túto logiku odmietli, tak by sme jednoducho nehovorili pravdu, čo by malo mnoho negatívnych dôsledkov na život človeka i spoločnosti.

Aké negatívne dôsledky má akceptácia transgenderizmu v zahraničí?

Akceptácia transgenderizmu so sebou prináša aj mnoho nespravodlivosti voči väčšinovej spoločnosti. Transgenderovým osobám je napríklad umožnené navštevovať toalety či šatne opačného pohlavia. Okrem toho, že dievčatá sú z tohto dôvodu nútené prezliekať sa v šatniach spolu s chlapcami, zo zahraničia taktiež poznáme prípady, keď muži túto prax zneužili na znásilňovanie. Takýto prípad sa odohral napríklad na strednej škole vo Virgínii v USA. Známy je tiež britský prípad kriminálnika, ktorý sa prehlásil za ženu a v ženskej väznici, kde bol uväznený, znásilňoval spoluväzenkyne. No existuje aj opačný prípad muža, ktorý sa prehlásil za ženu, no bol umiestnený v mužskej väznici, kde bol štrnásťkrát znásilnený. Americké univerzity tiež čelia veľkému sporu, nakoľko biologickí muži, ktorí sa prehlásili za ženy, porážajú biologické ženy v športových disciplínach. Najznámejším prípadom je plavec, ktorý sa prehlásil za ženu a pod menom Lia Thompsonová láme všetky ženské plavecké rekordy.

(viac…)

Ďalšie články

Táto stránka využíva súbory cookies. Súhlasíte s ich používaním? Bližšie informácie TU.