Pri eticky sporných vakcínach stoja proti sebe dva argumenty – na jednej strane je potrebné sa vyhýbať spolupráci so zlom a riziku pohoršenia, na druhej strane je potrebné sa starať o ochranu zdravia a života. Rozhodnúť musí formované svedomie.

Nadácia Slovakia Christiana vydala brožúru: Násilne potratené deti ako surovina v medicínskom biznise. O súvise umelého potratu s očkovaním proti COVID-19. Téma je veľmi dôležitá, preto si dovolím túto recenziu či skôr reakciu na text brožúry. Publikácia obsahuje časti, ktoré sú cenné a ich publikovanie je na Slovensku prínosné, no, žiaľ, obsahuje aj problémovú časť, ktorá spochybňuje dôležité etické princípy, ktoré sú potrebné pre sformovanie vyváženého postoja k otázke použitia neetických vakcín.

Hrôzostrašný výskum na zavraždených nenarodených deťoch

Hlavná časť publikácie (ide o preklad z poľského originálu) sa venuje súčasnému výskumu na umelo potratených deťoch. Praktiky tohto biznisu poodhalili v roku 2015 americkí pro-life aktivisti okolo Centra pre lekársky pokrok (Center for Medical Progress). Vydávali sa za výskumníkov a skrytou kamerou zaznamenali viaceré rozhovory, pričom odhalili prepojenia potratovej organizácie Planned Parenthood s farmafirmami a rôznymi výskumnými centrami a priniesli viac poznania o spôsoboch, ako sa potratári a výskumníci vzájomne koordinujú aj o praktikách potratárov na získanie kvalitného „biologického materiálu“.

„Čo by spravilo radosť tvojmu laboratóriu?“ pýtali sa prestrojení aktivisti riaditeľky výskumnej firmy. Tá odpovedala: „Ďalších 50 pečení týždenne.“ Brožúra prináša prepisy častí rozhovorov, z ktorých okrem iného vyplýva, ako sa robia potraty, aby bol výskumný „materiál“ vyhovujúci. Potratár používa sonograf, vďaka ktorému vidí, kde chytá telíčko dieťaťa do klieští, aby požadovaný orgán nepoškodil. Žiadané sú čerstvé a neporušené orgány, tie sa odoberajú z práve zabitého dieťaťa a rýchlo sa zachladia. Používa sa aj forma potratu čiastočným pôrodom, kedy sa dieťa rodí nohami vopred a ešte za živa sa mu odoberú potrebné orgány.

Do tejto aktivity sú zapojené aj univerzity. Podľa brožúry „Kalifornská univerzita zabezpečuje viac ako sto potratových školiacich programov po celých Spojených štátoch vrátane takých, ktoré učia, ako potratiť deti po 21. týždni tehotenstva tak, aby prežili vlastný potrat. Získavajú sa tak čerstvé a neporušené orgány od stále žijúcich detí pre medicínske účely“. Žiaľ, prezident Joe Biden uvoľnil tie obmedzenia výskumu s použitím orgánov a tkanív umelo potratených detí, ktoré predtým zaviedol prezident Trump.

Je to smutné čítanie o obludných praktikách, ktoré narástli do obludných rozmerov. Ale ak sa má niečo zmeniť, musí sa o tom hovoriť.

A. Neetický výskum a vakcíny proti COVID-19

Súvisom s umelým potratom sú poznačené aj vakcíny proti COVID-19. Tie boli vyvíjané, vyrábané alebo testované na bunkových líniách, ktoré sa získali klonovaním buniek umelo potratených detí. Najpoužívanejšia bunková línia HEK-293 vznikla ešte v sedemdesiatych rokoch minulého storočia a na jej vytvorenie sa použili bunky z obličky dievčatka umelo potrateného v Holandsku. Z týchto buniek sa naklonovala bunková línia, ktorá sa desaťročia množí a používa sa vo výskume.

Odbočme na chvíľu od brožúrky.

Skratka HEK znamená human embryonic kidney (bunka z ľudskej embryonálnej obličky), podľa všetkého však bolo dievčatko o dosť staršie ako vo fáze embrya. Číslo 293 je poradové číslo pokusu, ktorý viedol k úspechu. Pri výrobe tejto bunkovej línie boli použité obličky od viac ako sto detí. Doktor Alex Jan Van der Eb, ktorý v sedemdesiatych rokoch viedol výskum, uviedol: „Plod, pokiaľ si pamätám, bol úplne normálny. Nič nebolo chybné. Dôvody pre potrat mi neboli známe. Pravdepodobne som ich poznal, ale všetky tieto informácie sa už stratili.“

(viac…)

Najnovšie autorské články