Ktorá vojna v dejinách bola najhoršia? Ak počítame celkový počet obetí, tak nepochybne druhá svetová vojna. Keby sme však chceli použiť metriku podielu zabitého vtedajšieho svetového obyvateľstva, tak jedným z popredných kandidátov budú mongolské výboje.

Podľa niektorých výpočtov pri nich zahynulo až 11 % všetkých ľudí. Najmä pre niektoré národy sa príchod Mongolov rovnal apokalypse a devastácii na skôr nevídanej úrovni. Napríklad Chórezmská ríša, rozkladajúca sa na území dnešného Iránu, prišla až o 25 % svojho obyvateľstva. Len na porovnanie, Sovietsky zväz počas druhej svetovej vojny prišiel asi o 13,7 % obyvateľov. Mongolské dobývanie teda naozaj predstavuje historicky výnimočnú deštrukciu. Kroniky sú plné zmienok o vyvraždených mestách a pyramídach z hláv porazených. Napriek tomu v súčasnej historiografii sú Mongoli hodnotení viac-menej pozitívne.

Jedným z posledných príkladov je nová kniha od Johana Norberga, v USA pôsobiaceho švédskeho historika ideí. Volá sa Open: The Story of Human Progress (Otvorené: Príbeh ľudského pokroku). Nie je len o Mongoloch. Jej cieľom je ukázať, ako v otvorenej spoločnosti, kde kvitne tolerancia, prúdi výmena názorov i ľudí, čo vedie k rozvoju a pokroku. Nevyhnutne je to hlavne v histórii najrôznejších ríš a toho, ako miera ich otvorenosti voči zvyšku sveta ovplyvnila ich vzostup a pád. Prišlo aj na Mongolov, ktorým sa dostáva pozitívna reflexia. Podľa Norberga jedným z dôvodov ich vzostupu bola etnická a náboženská tolerancia. Bola to meritokratická spoločnosť, kde sa na vrchol dostávali tí najschopnejší a najchytrejší. Stopäťdesiattisícová horda, ktorá v roku 1241 vtrhla do Európy, bola len asi z jednej tretiny tvorená etnickými Mongolmi. Na prekvapenie európskych obrancov bol jej súčasťou i anglický heretik, ktorý pred prenasledovaním doma utiekol k údajne tolerantnejším Mongolom. Norberg priznáva, že mongolské výboje boli krvavé, ale pre svoju domácu politiku by ich zjednotiteľ Džingischán bol dnes považovaný za „politicky korektného, svojou cnosťou signalizujúceho popíjača latté“.

Z barbarov zjednotitelia

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.