Prihlásiť sa

Obnova nemeckej cirkvi prekypuje byrokraciou, ideológiami a ide proti evanjeliu, varujú kardináli a biskupi

GeorgePell_Petrik_BohumilACIPrensa_170117 Kardinál Pell, jeden zo signatárov listu. Foto: Bohumil Petrik/CNA

Kontroverzná synodálna cesta v nemeckej cirkvi prejavuje väčšiu podriadenosť a poslušnosť svetu a ideológiám ako Ježišovi Kristovi ako Pánovi a Spasiteľovi. Navyše ide proti evanjeliu, varujú kardináli a biskupi univerzálnej cirkvi.

Štyria kardináli a 70 biskupov vyjadrujú „rastúce znepokojenie nad podstatou celého procesu nemeckej synodálnej cesty“. Vo svojom „otvorenom bratskom liste našim bratom biskupom v Nemecku“ pripomínajú slová svätého Pavla, aby sa neprispôsobovali svetu. Kontroverzná synodálna cesta, ktorej sme sa venovali v sérii článkov (napríklad tutu) už spôsobila a naďalej spôsobuje zmätok a možnosť rozkolu v živote cirkvi, do ktorého nevyhnutne vyústi, varujú autori dokumentu.

Signatári elektronického listu upozornili, že v cirkevných dejinách existuje dobre mienené úsilie, ktoré stratilo základ v Božom slove, stretnutí s Ježišom a v načúvaní Ducha Svätého. Takéto snahy „poškodili jednotu a evanjelickú životaschopnosť cirkvi“:

„Hrozí, že nemecká synodálna cesta vedie práve do takejto slepej uličky.“

Pod listom figurujú kardináli Raymond Burke zo Spojených štátov amerických, George Pell z Austrálie, Wilfred Napier z Juhoafrickej republiky a Francis Arinze z Nigérie. Svoje meno pridalo 70 arcibiskupov a biskupov predovšetkým z USA a tiež z niekoľkých afrických štátov, primárne z Tanzánie. Sú v ňom aj preláti z Kanady a jeden z Talianska.

Kardinál Raymond Burke. Foto: TASR/AP

Autori dokumentu, ktorých citovali svetové médiá, varujú, že nemecká synodálna cesta podkopáva „dôveryhodnosť cirkevnej autority vrátane pápeža Františka (ohľadne) kresťanskej antropológie a sexuálnej morálky a Biblie“.

Dodajme, že synodalita je proces odvodený od gréckeho slova synoda, čo znamená kráčať spolu, no občas sa chápe aj pod slovom zhromaždenie.

Nie je to po prvý a možno ani posledný raz, čo nemecká cirkev čelí kritike a dostáva listy od prelátov i veriacich rôznych krajín. Zväčša vyjadrujú obavu a znepokojenie z vnútorných procesov a vyhlásení. Nemecký kardinál Walter Brandmüller už v minulosti povedal, že v jeho domovine sa začala schizma.

Dokumenty a vyhlásenia nemeckej cirkvi nie sú inšpirované Bibliou

Navyše dokumenty a vyhlásenia nemeckej cirkvi v synodálnej ceste nie sú inšpirované Bibliou a Tradícou, ale súčasnými politickými ideológiami vrátane takzvanej „gender“ a sociologickými analýzami.

Nemeckí cirkevní hodnostári pritom umenšujú koncept kresťanskej slobody, ktorú vydávajú za autonómiu, podčiarkujú autori bratského listu. Synodálnej ceste chýba evanjeliová radosť, čo je „výrazný nedostatok pri hľadaní osobnej i cirkevnej obnovy“.

Temer na každom kroku synodálneho procesu vidieť prácu expertov s prebujnelou byrokraciou, chorobnú kritickosť a zahľadenosť do seba, zdôrazňuje 74 prelátov:

„Tým sama osebe odzrkadľuje rozšírenú formu cirkevnej sklerózy a ironicky ide proti evanjeliu. Vo svojom dôsledku synodálna cesta prejavuje väčšiu podriadenosť a poslušnosť svetu a ideológiám ako Ježišovi Kristovi ako Pánovi a Spasiteľovi.“

Kardináli a (arci)biskupi ďalej zvýrazňujú, že „reforma štruktúr vôbec nie je to isté ako obrátenie srdca“:

„Stretnutie s Ježišom, ako to vidíme v evanjeliu a v životoch svätcov, mení srdcia a mysle, prináša uzdravenie, odvracia človeka od života v hriechu a v nešťastí a ukazuje silu evanjelia.“

Na záver otvoreného bratského listu našim bratom biskupom v Nemecku poukazujú preláti univerzálnej cirkvi na znepokojivý a „hrozne ironický“ problém synodálnej cesty:

„Svojím deštruktívnym príkladom môže viesť niektorých biskupov a povedie aj mnohých inak verných laikov, aby nedôverovali samotnej myšlienke ‚synodality‘, čím ešte viac bránia cirkvi v nevyhnutnej konverzácii o napĺňaní misie obrátenia a posväcovania sveta.“


Bohumil Petrík