9. apríla, 08:28

Palmová nedeľa alias vstup do mesta smrti

Palmová nedeľa alias vstup do mesta smrtiGiotto: Vstup do Jeruzalema. Foto: wikimedia
Ľubomír Žák Profesor teológie a katolícky kňaz.

Pravidelná víkendová esej Ľubomíra Žáka je venovaná Palmovej nedeli a lekcii zo životných osudov svätice a Židovky Edith Steinovej.

Táto esej chce zvýrazniť uhoľ pohľadu, ktorý ponúka Palmová nedeľa, slávená ako liturgický začiatok Svätého týždňa. Je to totiž kresťanský sviatok pripomínajúci posledný vstup Ježiša Nazaretského do mesta Jeruzalema, kde bol krátko nato zatknutý, vypočúvaný, mučený a za hradbami usmrtený. Čítanie alebo spievanie pašií podčiarkuje, že to, čo sa v Jeruzaleme malo následne odohrať, bolo Ježišom vnútorne prijaté a žité ako vrcholné svedectvo o Bohu Otcovi, teda o tom, že Otcova láska k Synovi je silnejšia ako smrť.

Palmová nedeľa, s jej liturgiou, čítaniami a modlitbami, chce pritom zdôrazniť, že Ježiš vstupujúci do Jeruzalema veril v stálu Otcovu prítomnosť v bolestnej dráme, ktorá ho tam očakávala. Preto krátko pred zajatím povedal: „Hľa, prichádza hodina, ba už prišla, keď sa rozpŕchnete na všetky strany a mňa necháte samého. Ale nie som sám, lebo Otec je so mnou“ (Jn 16, 32). Avšak Palmová nedeľa chce taktiež povedať, že tá istá pravda platila, platí a bude platiť aj pre tých, ktorí sa ako svedkovia Ježišovej dôvery v Boha Otca ocitnú v situácii dobrovoľného vstupu alebo násilnej deportácie do každého iného „mesta smrti“, kdekoľvek a kedykoľvek.

Posledné roky a dni života Edith Steinovej, kresťanky so židovskými koreňmi, jej spôsob, akým sa pripravovala na príchod Gestapa a na deportáciu do Auschwitzu, sú toho jasným a dojímavým dôkazom.

Ďalšie články

Táto stránka využíva súbory cookies. Súhlasíte s ich používaním? Bližšie informácie TU.