7. apríla, 06:21

Síthová: Paralelné ukrajinské školy nebudú. Deti musíme integrovať do tried, neskôr do spoločnosti a na trh práce

Síthová: Paralelné ukrajinské školy nebudú. Deti musíme integrovať do tried, neskôr do spoločnosti a na trh práceSvetlana Síthová. Foto: Patrícia Falbová

Máme predikcie, že niektoré školy nebudú kapacitne stíhať prijímať žiakov. Na dobudovanie kapacít chceme použiť peniaze z Plánu obnovy, vysvetľuje Svetlana Síthová, štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Po celom Slovensku pôsobia intervenčné tímy zložené zo špeciálnych a sociálnych psychológov. Venujú sa deťom, chodia do škôl, fungujú v triedach a robia s nimi individuálne aj skupinové aktivity. Ukrajinské deti na Slovensku nebudú chodiť len do školy. Musia sa naučiť aj samostatne fungovať.

V slovenských školách je zaradených viac než 6 200 žiakov z Ukrajiny. Koľko ich môže systém absorbovať?

Toto číslo každý deň rôznorodo rastie. Najviac žiakov je v základných školách v Bratislavskom kraji. V rámci súčasných kapacít dokážeme na základné školy s prehľadom začleniť okolo desaťtisíc žiakov z Ukrajiny. Ak ich bude viac, z dlhodobého hľadiska budeme nastavovať ďalšie riešenia.

Aké sú kapacity materských škôl?

Kapacity materských škôl, najmä vo väčších mestách, sa riešia už niekoľko rokov. V spojitosti so zápismi do materských škôl sa objavujú ťažkosti opakovane, nielen s príchodom detí z Ukrajiny. Ministerstvo školstva kapacity rieši krátkodobými opatreniami „teraz a hneď“, ale zároveň sa na problém pozeráme a riešime ho aj z dlhodobého hľadiska.

Priblížte tie riešenia, prosím.

Vďaka zmene zákona umožňujeme zriaďovateľom dočasne zriadiť triedy materských škôl v iných priestoroch alebo spojiť materskú školu so základnou či strednou školou. Zároveň pomáhame aj finančne, hoci rezort školstva nie je zriaďovateľom škôlok. Aktuálne poskytujeme na vybavenie či didaktické pomôcky jeden milión eur.

Z dlhodobého hľadiska z Plánu obnovy je alokovaná suma 135 miliónov eur na dobudovanie kapacít materských škôl a 102 miliónov eur na dobudovanie kapacít základných škôl. Čerpanie týchto zdrojov budeme urýchľovať, aby sme kapacitne školám pomohli.

Ako doplnková pomoc sa minulý týždeň zverejnil register voľných kapacít pre deti a žiakov v materských, základných a stredných školách. Už dnes môžu zahraniční rodičia navštíviť webstránku ministerstva školstva www.minedu.sk, kde sú zverejnené voľné kapacity, ako aj kontakty na regionálne úrady školskej správy, ktoré koordinujú v rámci krajov voľné miesta.

V tomto registri si môžu rodičia z Ukrajiny pozrieť, ktorá škola má ešte voľné kapacity?

Áno. Máme predikcie, že niektoré školy nebudú kapacitne stíhať prijímať žiakov. Ubytovacie kapacity musia ísť ruka v ruke s voľnými miestami pre žiakov v školách. Naďalej sú k dispozícii aj regionálne úrady školskej správy. Tie poznajú jednotlivé školy v rámci krajov, čo je veľkou výhodou a pomocou pre rodičov, ako aj riaditeľov škôl. Dokážu rodičom i riaditeľom odporučiť školu na základe daností, schopností a záujmov žiaka s ohľadom na voľné kapacity v rámci mesta či kraja.

Svetlana Síthová. Foto: Patrícia Falbová

Ako by malo vyzerať správne začlenenie detí do škôl?

Prvý krok je, že zákonný zástupca príde do školy, kde požiada o dočasné zaradenie jeho dieťaťa do školy. Riaditeľ si od rodiča vypýta doklad o začatí procesu udelenia azylu alebo dočasného útočiska. Potom nasleduje najdôležitejší krok číslo dva – rozhovor. V ňom riaditeľ školy zistí, čo dieťa baví, aké sú jeho záujmy či akú školu a ročník navštevovalo v domovskej krajine. Ak ide o dieťa so špeciálnymi potrebami, zisťuje sa, aká forma podpory sa mu poskytla. Následne riaditeľ dočasne zaradí dieťa podľa veku a jazykových schopností. Keďže tieto deti neovládajú slovenský jazyk, ide len o dočasné zaradenia maximálne o ročník nižšie.

Tieto zmeny, keď riaditeľ nemôže napríklad siedmaka zaradiť do prvých ročníkov, aj keď neovláda slovenský jazyk, sa urobili v kontexte dobrej praxe. V minulosti sa často stávalo, že deti cudzincov sa radili o niekoľko tried nižšie a stávali sa outsidermi. Ak nie sme s vekovo rovnocennými partnermi, necítime sa dobre a socializácia je náročná.

Socializácia je jeden aspekt, ale žiaci riešia aj psychologické problémy. Máme rátať s tým, že doposiaľ prichádzali ľahšie stavy, ktoré utekali z preventívnych dôvodov, ale postupne budú prichádzať deti s vojnovými traumami a bude ťažšie pomôcť im?

(viac…)

Ďalšie články

Táto stránka využíva súbory cookies. Súhlasíte s ich používaním? Bližšie informácie TU.