10. apríla, 09:15

Dávni nepriatelia našich predkov? Archeogenetika možno pomohla odhaliť záhadu pôvodu Avarov

Dávni nepriatelia našich predkov? Archeogenetika možno pomohla odhaliť záhadu pôvodu AvarovAvarský kaganát okolo roku 650 n. l. Zdroj: By Ramsey Muir - Muir's Historical Atlas--Mediaeval and Modern ( London, 1911), Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17019845

Poznáme ich ako dávnych utláčateľov, ktorí bojovali s prvým štátnym útvarom Slovanov na území Slovenska. Výsledky štúdie medzinárodného tímu arecheogenetikov a archeológov možno pomôžu vyriešiť pradávny spor o tom, kto vlastne boli Avari.

Kočovní Avari sa v Panónskej nížine začali usádzať na prelome rokov 567 a 568 nášho letopočtu, pričom na rozdiel od vo svete omnoho známejších Hunov sa im podarilo vytvoriť kaganát, teda stabilný štátny útvar, ktorý dominoval širokému okoliu viac než dve storočia. Rozprestieral sa aj na území dnešného Slovenska. Avari sú teda významne previazaní aj s našou históriou.

Slovania už od počiatku kaganátu tvorili významný prvok Avarskej ríše. Voči Avarom však boli v podriadenom postavení, a preto okolo roku 623 v západnej časti kaganátu vypuklo slovanské povstanie, na ktorého čelo Slovania postavili franského kupca Sama. Pod jeho vedením vznikol na našom území prvý slovanský štátny útvar. Slovanom sa podarilo vymaniť sa spod avarskej nadvlády, no po smrti Sama boli Avarmi opätovne ovládnutí. Tieto udalosti opisuje Fredegarova kronika: „Huni (Avari) každoročne prichádzali k Slovanom prezimovať, na lôžka si brávali manželky Slovanov a ich dcéry. Popri (znášaní) iných násilenstiev Slovania odvádzali Hunom (Avarom) poplatky. Synovia Hunov (Avarov), ktorých splodili z manželiek a dcér Vinidov, neznášali ďalej zlo, krutosti a násilia, vzpierali sa nadvláde Hunov (Avarov) a, ako som už spomínal, začali sa búriť. Keď Vinidi s vojskom zaútočili proti Hunom (Avarom), kupec menom Samo postupoval s nimi vo vojsku.“ 

O pôvode Avarov panovali nezhody už v čase ich príchodu do Európy. Oni sami seba predstavili Byzantíncom ako potomkov kedysi mocného Žuanského kaganátu, ktorý ovládal rozsiahle územia dnešnej severnej Číny, Mongolska a častí ruského Ďalekého východu. Tento mocný útvar neskôr rozvrátili Gökturci [tiež Turkuti, pozn. redakcie].

Vo svojej korešpondencii s byzantským dvorom v Konštantínopole sa Gökturci podľa dobových kroník neskôr rozhorčovali nad tým, že Avari sa označovali za Žuanov. Podľa predstaviteľov tohto turkického kmeňového zväzu boli Avari v skutočnosti ich turkickými otrokmi, ktorí v počte približne 20 000 ušli do Európy a privlastnili si tam z dôvodov prestíže meno kedysi slávneho kmeňového zväzu [Žuanovia sami seba vo vlastnom jazyku nazývali Avarmi. Pojem Žuan je čínskeho pôvodu, pozn. red.]. Gökturci preto byzantskému cisárovi navrhovali, aby svojich nových spojencov označoval v korešpondencii za Pseudoavarov. Nejasnosti okolo pôvodu Avarov pretrvali až do 21. storočia. Čiastočné rozlúštenie tejto záhady umožnil až rozvoj archeogenetiky, teda historickej disciplíny, v ktorej sa poznatky genetiky, najmä molekulárnej genetiky, používajú na štúdium minulosti ľudstva.

Ďalšie články

Táto stránka využíva súbory cookies. Súhlasíte s ich používaním? Bližšie informácie TU.