V septembri 2021 začal v Texase platiť zákon chrániaci nenarodené deti od momentu, keď im je možné detegovať tlkot srdca, čo je približne v piatom až šiestom týždni tehotenstva.

Ide zatiaľ o najviac život ochraňujúci zákon, ktorý od rozhodnutia Roe v. Wade v roku 1973 nadobudol v USA účinnosť. Chráni všetky deti vrátane detí zdravotne postihnutých aj detí počatých po znásilnení a inceste. Pritom však neobmedzuje medicínske zákroky potrebné pre záchranu zdravia a života matky. Mnohé matky sa o svojom tehotenstve dozvedia v čase, keď ich dieťaťu už tlčie srdce, takže dieťa je už v Texase chránené.

Zákon je unikátny v tom, že jeho vynucovanie nemá na starosti žiadny konkrétny štátny orgán. Žalobu môže podať ktokoľvek, kto sa dozvie o nezákonnom potrate, a to na civilný súd. Vďaka tomuto nezvyčajnému mechanizmu ochrany sa podarilo predísť súdnym rozhodnutiam o predbežnom pozastavení účinnosti zákona, čo potvrdil aj Najvyšší súd. Konanie v merite veci stále prebieha, platnosť zákona tento mesiac podržal aj najvyšší súd štátu Texas.

Podľa oficiálnej štatistiky Texasu klesol po nadobudnutí účinnosti zákona počet potratov vykonaných v Texase na polovicu. V septembri 2021, teda v prvý mesiac účinnosti zákona, šlo na potrat v zariadeniach v tomto štáte 2 197 obyvateliek Texasu. Pre porovnanie, rok predtým to bolo 4 511 Texasaniek, čo je pokles o 51 percent. V októbri sa trend udržal, keď potraty klesli oproti októbru predchádzajúceho roka o 52 percent.

Pokles počtu umelých potratov obyvateliek Texasu vykonaných v Texase o viac ako polovicu v mesiacoch september a október 2021, po zavedení zákona o tlkote srdca. Zdroj: Texas Health & Human Services Commission

Najnovšie autorské články