28. marca, 06:08

Procházka: Zákon o blokovaní je nedokonalý, ale s ruskou cenzúrou sa vôbec nedá porovnať

Procházka: Zákon o blokovaní je nedokonalý, ale s ruskou cenzúrou sa vôbec nedá porovnaťRadoslav Procházka. Foto: Matúš Zajac

Rozhovor s právnikom Radoslavom Procházkom, ktorý reaguje na námietky voči nedávno schválenému zákonu o hybridných hrozbách, na základe ktorého Národný bezpečnostný úrad zablokoval niekoľko sporných webov. Rozhovor sa uskutočnil mailovou formou.

Ako na vás, ako právnika dobre znalého Ústavy a jadrových právnych princípov, pôsobí nedávne bleskurýchle schválenie zákona na boj proti dezinformáciám?

Ako technicky nedokonalý, ale morálno-politicky legitímny pokus brániť verejný priestor pred nepriateľskou propagandou. Vychádzam z predpokladu, že aj hybridná a informačná vojna je vojna a že Slovensko je jedným z terčov tohto typu paravojenských operácií zo strany Ruska. A že štát má nielen právo, ale aj povinnosť sa brániť.

Štát má pravdaže právomoc a dobré dôvody umožniť aj obmedzenie slobody prejavu, dokonca aj médií, obzvlášť to platí v časoch vojny, keď štát musí rýdzejším spôsobom chrániť svoje záujmy a prípadný vplyv nepriateľa. Kde sú však hranice, ktoré by mali byť ústavne dodržané?

Tie hranice nie sú presne vytýčené vopred a v podobe nejakej paušálnej mustry. Akýkoľvek zásah do slobody prejavu musí byť nevyhnutný na účely realizácie dôležitého verejného záujmu. Význam tohto záujmu a primeranosť jeho realizácie sa vždy skúma v kontexte konkrétnych okolností.

Boli tieto podmienky v prípade aktuálneho zákona podľa vás dodržané?  

Legalistická odpoveď znie, že iba v časti týkajúcej sa takzvaného kybernetického incidentu. V časti týkajúcej sa takzvanej škodlivej aktivity bez väzby na kybernetický incident sa úprava blokovania javí ako neurčitá a bude závisieť od súdov, či tomuto pojmu budú schopné a ochotné dať dostatočnú predvídateľnosť.

Zároveň som presvedčený, že toto nie je čas na legalistické odpovede ani čas pestovať právny purizmus. Iste, môžem to preháňať a tipujem, že chcete počuť emocionálne neangažovaný hlas. Ja ho neviem a nechcem ponúkať, neviem sa na túto tému pozerať s odstupom. Z toho, čo dnes pácha Rusko v susednej krajine, som úplne vydesený a deprimovaný. Zároveň som presvedčený, že ak by malo tú možnosť, bez váhania sa toho istého dopustí aj na nás.

Foto: Matúš Zajac

Vaša odpoveď ale akoby nepriamo predpokladala, že dotknuté weby boli naozaj financované Ruskom a propagandu viedli úmyselne. Oni sa však bránia tým, že len dávajú voľný priestor všetkým názorom, čo síce nie je poctivá žurnalistika, a môže byť aj značne mätúca, ale môže byť považovaný za hybridnú hrozbu web, ktorý prejavuje „nesprávne“ názory, ale nerobí to úmyselne a za úplatu? V zdôvodnení NBÚ sa nehovorí len o dezinformáciách, ale napríklad aj o spochybňovaní našej zahraničnopolitickej orientácie, čo je nesporne názor, nie dezinformácia. 

Nie, ja som odpovedal na otázku ohľadom zákona ako takého. Konkrétne rozhodnutia NBÚ som zatiaľ nevidel. Zákon hovorí, že rozhodnutie musí obsahovať okrem iného aj dôvod a spôsob blokovania a možnosti odblokovania, a zároveň že spôsob blokovania musí byť určený tak, aby bolo vo vzťahu k možným rizikám nielen účinné a účelné, ale aj primerané. Je vecou súdov, aby posúdili, či tieto zákonné parametre boli v konkrétnych prípadoch dodržané.

Zákon sa prezentuje ako kladivo na dezinformácie tých médií, ktoré sú predĺženou rukou ruskej hybridnej vojny. Nakoľko sa však dá dokázať a pred kompetentnou inštanciou preukázať, že web je v rukách cudzích záujmov?

Po prvé, zákon nevyžaduje, aby web bol v rukách cudzích záujmov, ani takéto záujmy nedefinuje. Po druhé, povaha hrozby je vecou dokazovania pred súdom. Dôkazné bremeno nesie ten, kto rozhodnutie vydal.

Veď práve, tie weby boli zablokované mimo rozhodnutia súdu, kompetencia bola vložená do rúk NBÚ a oni rozhodli bez toho, aby mohol ktokoľvek preskúmať adekvátnosť ich rozhodnutia. 

Zákon výslovne uvádza, že rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

(viac…)

Ďalšie články

Táto stránka využíva súbory cookies. Súhlasíte s ich používaním? Bližšie informácie TU.