Očkovanie proti ochoreniu Covid-19 je na Slovensku v plnom prúde, zatiaľ však nie je jasné, kedy sa začne s očkovaním širokej verejnosti.

Ministerstvo zdravotníctva začiatkom roka sprístupnilo registračný formulár na očkovanie proti COVID-19. Prístupný je na stránke korona.gov.sk, ale momentálne je určený primárne pre zdravotníckych pracovníkov a ďalších ľudí, ktorí budú očkovaní prioritne v prvej vlne vakcinácie vzhľadom na to, že dochádzajú do kontaktu s pacientami pozitívnymi na nový koronavírus.

Ďalšou, pre skoré očkovanie prioritnou skupinou pre rizikovosť svojho povolania, sú zamestnanci domovov sociálnych služieb a terénni sociálni pracovníci.

K 3. januáru bolo na Slovensku prvou dávkou vakcíny zaočkovaných takmer 5 400 ľudí. Druhú by mali dostať po uplynutí troch týždňov odo dňa prvej dávky očkovania proti COVID-19. Prezidentka, poslanci a niektorí členovia vlády už boli tiež zaočkovaní, rovnako ako aj ďalší členovia kritickej infraštruktúry štátu.

Zdravotníci a ďalšie osoby prvej vlny vakcinácie sú očkovaní podľa registrácie. Zatiaľ v nemocniciach v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici a Košiciach.

Očkovanie a opatrenia

Infektológ a expert na tropickú medicínu Vladimír Krčméry pre Štandard uviedol, že po prvej dávke očkovania je tu stále možnosť, že sa človek nakazí. Až po druhej dávke nadobúda vakcína plnú účinnosť.

Dôležité je podľa Krčméryho to, aby išlo očkovanie ruka v ruke s opatreniami, ako je umývanie rúk, dodržiavanie sociálneho dištancu a samozrejme nosenie rúšok.

„Nejaký čas budeme musieť ešte strpieť zatvárania, či už škôl alebo okresov. Takýmito lokálnymi opatreniami spolu s ROR (ruky, odstup, rúška) musíme ísť paralelne spolu s očkovaním. Kým sa nezaočkuje 70 percent, budeme ROR a obmedzenie mobility musieť trpieť,“ povedal Krčméry pre Štandard.

Očkovanie zatiaľ len pre vybraných

O očkovanie je podľa ministerstva zdravotníctva veľký záujem. Do všetkých šiestich vakcinačných centier sa na očkovanie zatiaľ prihlásilo spolu 10 561 zdravotníkov a ďalších osôb.

Registrácia na očkovanie je doposiaľ umožnená len zdravotníckym pracovníkom, študentom lekárskeho a nelekárskeho odboru, ktorí počas štúdia prichádza do kontaktu s pacientom. Ďalej zamestnancom, ktorí vykonávajú obslužné práce v nemocniciach, zamestnancom sociálnych služieb terénnym pracovníkom, či ľuďom zo záchrannej zdravotnej služby ako aj pracovníkom mobilných odberových miest.

Po 10. januári budú do registračného formulára pridávané ďalšie z 25 pripravených vakcinačných centier na Slovensku. Ich zoznam nájdete v závere článku.

Priviezli ďalšie vakcíny

Na Slovensku sa, tak ako v ďalších krajinách, kde sa rozbehlo očkovanie proti novému koronavírusu, používa od 26. decembra 2020 vakcína Comirnaty od americkej spoločnosti Pfizer a nemeckého BioNTechu. Ide zatiaľ o jedinú vakcínu schválenú v EÚ.

Hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová informovala, že pri ďalších druhoch vakcín čakáme na ich schválenie Európskou liekovou agentúrou (EMA). „Očkovanie je najefektívnejšou zbraňou proti ochoreniu COVID-19,“ dodala.

Podľa Eliášovej by malo na Slovensko v prvom januárovom týždni doraziť ďalších viac ako 76-tisíc dávok vakcíny Comirnaty. Tieto vakcíny budú rozvezené okrem štyroch pilotných aj do ďalších nemocníc, ktoré zriadili vakcinačné centrá. Tieto nemocnice začnú počas tohto týždňa s očkovaním svojich zamestnancov.

„Ministerstvo zdravotníctva v tejto chvíli už oslovilo všetky nemocnice na Slovensku, ktoré sú subjektmi hospodárskej mobilizácie, ktorých je viac ako 70, a ponúkli im možnosť aj mimo vakcinačných centier zaočkovať svojich zamestnancov. Nemocnice postupne nahlasujú svoje očkovacie kapacity a ministerstvo im doručí počty vakcín tento týždeň,“ uviedla Eliášová v stanovisku pre médiá.

Na otázku denníka Štandard, kedy sa začne na Slovensku s očkovaním širokej verejnosti, rezort zdravotníctva neodpovedal. Nespresnil ani to, koľko vakcín bude pre bežných ľudí k dispozícii, keď sa budú môcť dať dobrovoľne zaočkovať všetci záujemcovia.

Viac dávok z jednej vakcíny?

Z jednej ampulky očkovacej látky Comernatiy je možné pri podávaní vyrobiť päť vakcín, ale niektorí odborníci poukazujú na to, že ide o plytvanie, keďže z jednej fľaštičky by sa dalo vyrobiť šesť dávok. To zatiaľ nie je možné, ale výrobcovia spolu s liekovou agentúrou už situáciu riešia.

Zmenu získania počtu jednotlivých dávok z jednej fľaštičky z päť na šesť EMA zatiaľ oficiálne neschválila, ale podľa informácií ministerstva požiadalo konzorcium Pfizer/BioNTech liekovú agentúru o zmenu v postupe očkovania ešte 30. decembra minulého roka.

Evidenciu o počte zaočkovaných bude po sumarizácii a pilotnom rozšírení evidenčného systému denne uverejňovať Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) prostredníctvom stránky korona.gov.sk. Kedy to približne bude, však nie je zatiaľ jasné. Týmto údajom nedisponuje ani NCZI, no nevylučuje, že tieto informácie bude časom zverejňovať.

Otázky a odpovede

Aká vakcína sa na Slovensku požíva?
Vakcína mRNA Comirnaty® proti COVID-19 je geneticky upravená vakcína založená na novej technológii vyrobená spoločnosťou Pfizer-BionTech. Keďže vakcína neobsahuje na tvorbu imunity živý vírus, nemôže u vás spôsobiť ochorenie COVID-19.

Štúdie preukázali účinnosť a bezpečnosť a jej použitie bolo posúdené regulačnou autoritou Európskou liekovou agentúrou (EMA) a schválené Európskou komisiou. Na vytvorenie dostatočnej ochrany očkovaním sa musí vakcína podať dvakrát v intervale troch týždňov. Vakcína sa vstrekuje do svalu v hornej časti ramena. Každý zaočkovaný dostane potvrdenie o podaní očkovacej látky.

Aké účinné je očkovanie?
Adekvátna ochrana proti ochoreniu COVID-19 začína sedem dní po druhom očkovaní. Podľa súčasného stavu vedomostí je asi 95 zo 100 zaočkovaných ľudí chránených pred ochorením. Ako dlho bude táto ochrana trvať, nie je v súčasnosti známe.

Keďže ochrana nenastupuje okamžite po očkovaní a nie je vyvinutá u všetkých zaočkovaných osôb, je nevyhnutné, aby ste napriek očkovaniu chránili seba a svoje okolie dodržiavaním pravidiel (držte si odstup, dodržiavajte hygienu, noste rúško, pravidelne vetrajte).

Kto by nemal byť očkovaný?
Očkovaní budú ľudia vo veku od 18 rokov. Zatiaľ nie sú dostatočné skúsenosti s očkovaním počas tehotenstva a dojčenia. Podanie očkovacej látky sa má zvažovať len v prípade, ak možné prínosy prevažujú nad akýmikoľvek rizikami pre matku a plod. Každý, kto trpí akútnym ochorením so zvýšenou telesnou teplotou, by mal byť očkovaný až po uzdravení. Mierne prejavy prechladnutia bez zvýšenej teploty nie sú dôvodom na odloženie očkovania.

V prípade precitlivenosti či alergie na niektorú zložku očkovacej látky by ste nemali byť očkovaný; ak máte alergie, informujte pred očkovaním vášho lekára. Zvýšená opatrnosť je nutná pri vakcinácii u ľudí užívajúcich lieky na riedenie krvi, so zníženým počtom krvných doštičiek alebo s poruchou zrážania krvi. Osobám, u ktorých po prvej dávke vakcíny vznikla anafylaxia (extrémne silná alergická reakcia), sa nemá podať druhá dávka vakcíny.

Čo mám robiť pred a po očkovaní?
Ak ste v minulosti po očkovaní odpadli alebo ste náchylní na okamžité alergické reakcie, informujte o tom pred očkovaním vášho očkujúceho lekára/zdravotnú sestru (kvôli dlhšiemu následnému pozorovaniu po očkovaní).

Po očkovaní zostanete v určenom priestore 30 minút na pozorovaní. Ak nebudete mať žiadne ťažkosti, nie sú potrebné zvláštne opatrenia, no v deň očkovania sa odporúča telesné šetrenie a nekonzumovať alkohol. V prípade bolesti alebo horúčky po očkovaní použite lieky proti bolesti / antipyretické lieky (napr. paracetamol). Váš všeobecný lekár / príslušný špecialista vám s tým poradí.

Aké očkovacie reakcie sa môžu vyskytnúť po očkovaní?
Po očkovaní mRNA vakcínou môžu nastať lokálne a všeobecné reakcie ako prejav interakcie tela s vakcínou. Tieto reakcie sa zvyčajne vyskytujú do dvoch dní po očkovaní a zriedka trvajú viac ako jeden až dva dni. Tak ako všetky vakcíny, aj Comirnaty môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Veľmi časté vedľajšie účinky: môžu postihovať viac ako jedného z desiatich ľudí: bolesť a opuch v mieste vpichu, únava, bolesť hlavy, bolesť svalov, bolesť kĺbov, triaška, horúčka. Časté vedľajšie účinky môžu postihovať najviac jedného z desiatich ľudí: začervenanie miesta vpichu a nevoľnosť. Menej časté vedľajšie účinky: môžu postihovať najviac jedného zo 100 ľudí: zväčšené lymfatické uzliny, nespavosť, bolesť v končatine, malátnosť, pocit nepohody, svrbenie v mieste vpichu. Zriedkavé môžu postihovať najviac deného z 1000: akútne dočasné jednostranné ochrnutie tváre.

Reakcie na vakcínu sú väčšinou mierne alebo stredne závažné a vyskytujú sa o niečo častejšie po druhej vakcinácii. Uvedené možné reakcie sú spôsobené aktiváciou imunitného systému a nie sú prejavom infekcie COVID-19. Bezpečnosť všetkých liekov sa monitoruje aj po ich registrácii, napríklad prostredníctvom hlásení podozrení na vedľajšie účinky. Vedľajšie účinky majú povinnosť hlásiť zdravotnícki pracovníci, túto možnosť majú aj pacienti či ich rodinní príslušníci.

Viac informácií nájdete TU.

Sú komplikácie očkovania možné?
Komplikácie očkovania sú definované ako následky očkovania, ktoré idú nad rámec bežného rozsahu očkovacej reakcie a majú výrazný vplyv na zdravie očkovanej osoby. Tak ako všetky doteraz dostupné vakcíny, vo veľmi zriedkavých prípadoch nemožno vylúčiť reakciu z precitlivenosti (okamžitá alergická reakcia až do šoku) alebo iné komplikácie. Ak sa po očkovaní vyskytnú príznaky, ktoré prevyšujú vyššie uvedené dočasné, lokálne a všeobecné reakcie, kontaktujte lekára.

Zoznam 25 vakcinačných centier na Slovensku:

 1. UNB Ružinov
 2. UNB Kramáre
 3. UNB Petržalka
 4. FN Nitra
 5. FN FDR B. Bystrica
 6. FN Košice
 7. Nemocnica sv. Michala Bratislava
 8. NsP Komárno
 9. FN Trnava
 10. NsP Skalica
 11. FN Trenčín
 12. NsP Bojnice/Prievidza
 13. FN Žilina
 14. UN Martin
 15. NsP Ružomberok
 16. NsP Lučenec
 17. FN Poprad
 18. NsP Prešov
 19. NsP Humenné
 20. NsP Michalovce
 21. Sv. Michala Košice
 22. NsP Rožňava
 23. Nemocnica Agel Levice
 24. NsP Sv. Jakuba Bardejov
 25. Liptovská NsP Liptovský Mikuláš

Zdieľať

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.