8. marca, 16:13

Hospodárske škody, znížená spotreba a vysoká cena. Ako by Slovensko zasiahlo prerušenie dodávok ruského plynu

Hospodárske škody, znížená spotreba a vysoká cena. Ako by Slovensko zasiahlo prerušenie dodávok ruského plynuPlynovod, ilustračné foto: TASR/AP

AKTUALIZOVANÉ Po ruskej invázii na Ukrajinu zintenzívnili krajiny Únie, USA aj ďalšie štáty ekonomické sankcie proti Rusku. Šéfka EK Ursula von der Leyenová dokonca v pondelok v rámci pripravovaného štvrtého balíka sankcií nahlas uvažovala o prerušení dodávok plynu, ropy a uhlia z Ruska. O tejto otázke majú tento týždeň rokovať aj lídri krajín EÚ i europarlament. Moskva následne pohrozila zastavením svojich dodávok plynu do Európy cez plynovod Nord Stream 1.

Aký by to malo vplyv na jednotlivé členské krajiny Únie? Jednoznačne sa dá povedať, že rôzny, lebo nie všetky sú závislé od ruského plynu, uviedla v utorok belgická televízna stanica RTBF. Ohrozí to najmä krajiny strednej a východnej Európy.

Európa dováža v priemere 40 percent svojho zemného plynu z Ruska a mnohé štáty majú významné obchodné a investičné väzby s ruským trhom.

RTBF upozornila, že európsky think-tank Bruegel, ktorý sídli v Bruseli a špecializuje sa na ekonomiku, zostavil porovnávaciu tabuľku závislosti európskych krajín (nielen EÚ) podľa podielu ruského plynu na ich celkovej spotrebe plynu za rok 2021.

Ako sú na ruskom plyne závislé krajiny Európy

Tabuľka naznačila, že Estónsko, Fínsko a Moldavsko sú krajiny najviac závislé od Ruska, z tohto trhu prúdi celková spotreba plynu. Vysoko závislé od dodávok ruského plynu sú aj Bulharsko, Lotyšsko, Srbsko, Slovensko (ôsma najzávislejšia európska krajina), Poľsko, Rakúsko a Maďarsko – od 80 do 99 percent ich celkovej spotreby.

Nemecko dováža z Ruska 53 percent svojej spotreby plynu, podobne ako Luxembursko a Česko. Švajčiarsko zaisťuje z Ruska 44 percent svojich dodávok plynu.

Belgicko je až na 26. mieste v rebríčku 30 európskych krajín, keď iba vyše 3 percentá celkovej spotreby plynu pochádza z Ruska. Väčšina belgického dovozu je z Nórska (65 percent).

Málo závislé od ruského plynu je aj Holandsko (5 percent) a prípadné protisankcie v podobe zastavenia plynu do Európy by v podstate vôbec netrápili Španielsko (0,46 percenta ruského plynu), Spojené kráľovstvo (0,12 percenta), Írsko (0,09 percenta) a Portugalsko (0 percent).

Únia by poškodila viac seba ako Rusko

Dodávky ruského plynu nie je momentálne možné účinne nahradiť. Upozornil na to slovenský prepravca plynu Eustream, v stanovisku, ktoré poskytol jeho hovorca Pavol Kubík. Reagoval tak na úvahy o možnom zastavení dodávok plynu z Ruska do Európy.

Európske sankcie vníma spoločnosť Eustream ako nevyhnutný a účinný nástroj na to, aby došlo k čo najrýchlejšiemu zastaveniu útokov na Ukrajinu. Spomedzi ďalších opatrení, ktoré môže EÚ voči Rusku uplatniť, však nepovažuje zastavenie dovozu plynu za vhodné. Najmä vzhľadom na mimoriadne negatívne očakávané dosahy na EÚ, ako aj na Slovensko.

„Podľa nášho názoru nie je momentálne možné účinne nahradiť dodávky ruského plynu a ich zastavením by EÚ poškodila viac seba než Rusko. Zásobovanie by jednoznačne bolo krátené, a to s rôznymi regionálnymi následkami,“ vysvetlil slovenský prepravca plynu.

Významné obmedzenie spotreby a vysoké ceny

Rusko podľa prepravcu plynu dodáva do Európy (vrátane Veľkej Británie a Turecka) približne 420 miliónov kubických metrov za deň.

Ostatné zdroje (Nórsko, Azerbajdžan a severná Afrika) dodávajú podľa Eustreamu plyn blízko svojho celkového potenciálu. Jedinou flexibilnou alternatívou je skvapalnený zemný plyn (LNG), ktorý však nedokáže výpadok Ruska vykompenzovať na strane ponuky ani kapacity regazifikačných terminálov. „Oproti dnešku odhadujeme, že do Európy je možné dodať maximálne 145 miliónov kubických metrov plynu za deň navyše,“ priblížil Kubík. To je len zhruba tretina denných dodávok z Ruska.

Ilustračné foto: TASR/Milan Kapusta

Odstavenie dovozu ruského plynu by podľa spoločnosti zjavne zapríčinilo nedostatky plynu v Európe, nutné významné obmedzovania spotreby a nevídanú cenovú úroveň ako zemného plynu, tak elektrickej energie. Tá sa (s výnimkou severských krajín a Poľska) určuje cenou zemného plynu. „Malo by to za následok nepredvídateľné ekonomické škody siahajúce s najväčšou pravdepodobnosťou ďaleko nad rámec čistých platieb za zemný plyn, ktoré by stratilo Rusko,“ podčiarkol Kubík.

Rôzny dosah na regióny

Navyše takýto nedostatok plynu bude mať podľa prepravcu regionálne výrazne rozličný dosah, ktorý by sa nemal podceniť. Pokým krajiny v západnej Európe majú diverzifikovanejšie dodávky, krajiny východnej Európy majú vysokú mieru závislosti od ruského plynu.

„Fyzicky je na Slovensku dokonca 100 percent prepraveného plynu z Ruska, a to či už z Česka – Nord Stream – alebo z Ukrajiny, pričom plyn z ostatných zdrojov sa dodáva na báze zápočtov a swapov,“ upozornila spoločnosť.

„Je dôležité si uvedomiť, že v prípade odstavenia ruského plynu nebude hlavným problémom nedostatok prepravnej kapacity smerom do SR, ktorá je pripravená, ale nedostatok komodity u nás, aj v našom okolí. Ak by k tomu došlo, museli by sme očakávať, že ‚náhradný‘ plyn k nám fyzicky bude prúdiť z LNG terminálov krajín s prístupom k moru, teda z Veľkej Británie, krajín Beneluxu, Chorvátska či Poľska,“ upozornil slovenský prepravca plynu.

„Lenže tieto krajiny budú mať nedostatok plynu doma. V súčasnosti však neexistuje žiadny garančný mechanizmus solidárneho krátenia spotreby, ktorý by zaručil, že sa ‚náhradný‘ plyn nespotrebuje primárne v krajinách, ktoré majú LNG terminály, alebo u ich priamych susedov, napríklad v Nemecku a že doputuje až do nášho regiónu,“ dodal Eustream.

Bulharsko si zákaz nemôže dovoliť

Bulharsko si nemôže dovoliť podporiť zákaz dovozu ruskej ropy a plynu v rámci sankcií voči Moskve za jej inváziu na Ukrajinu, oznámil v utorok premiér Kiril Petkov.

Bulharsko dostáva 77 percent zemného plynu od ruského Gazpromu a jeho jedinú rafinériu ropy – najväčšiu na Balkáne – vlastní ruský Lukoil.

„Plne podporujeme existujúce sankcie (voči Rusku). Spolupracujeme s Európskou úniou (EÚ), aby tieto sankcie mali maximálnu silu, ale vec, ktorú si nemôžeme dovoliť, je zastaviť dovoz ropy a plynu,“ povedal Petkov.

Dodal, že jeho krajina, člen EÚ, by „zažila veľké ťažkosti“, ak by sa blok rozhodol zakázať dovoz ruského plynu a ropy.

„Kým nebudeme mať skutočnú diverzifikáciu, sme veľmi závislí (od dovozu z Ruska),“ zdôraznil Petkov.

Bulharsko sa pripojilo k Nemecku a Holandsku, ktoré v pondelok (7. 3.) varovali pred náhlym zákazom dovozu ruskej energie v celej EÚ pre všeobecne veľkú závislosť európskeho bloku od ruských dodávok.

Očakáva sa, že lídri EÚ sa na štvrtkovom (10. 3.) stretnutí vo Francúzsku budú snažiť o opatrné a „postupné ukončenie“ závislosti kontinentu od dovozu energií z Ruska, uvádza sa v návrhu deklarácie, ktorú videla agentúra AFP. To by ale znamenalo, že nenaplnia výzvy Washingtonu a Kyjeva, aby sa odstrihli od Moskvy ako dodávateľa.

Kiril Petkov. Foto: TASR/AP

Eurokomisia ponúka usmernenia, ako znížiť závislosť od ruského plynu

Plán s názvom REPowerEU, ktorý Európska komisia (EK) načrtla v utorok v Štrasburgu, ponúka núdzové opatrenia týkajúce sa cien energií a skladovania plynu a má ambície odstrániť závislosť členských krajín EÚ od ruského plynu najneskôr do roku 2030.

Komisia pripomenula, že jej súbor nástrojov pre ceny energie z októbra 2021 pomohol členským štátom zmierniť vplyv vysokých cien na spotrebiteľov a zostáva dôležitým rámcom pre vnútroštátne opatrenia.

V dodatočných usmerneniach zverejnených v utorok EK potvrdzuje možnosť regulovať ceny za výnimočných okolností a stanovuje, ako môžu členské štáty prerozdeliť spotrebiteľom príjmy z vysokých ziskov energetického sektora a obchodovania s emisiami.

Pravidlá EÚ pre štátnu pomoc tiež ponúkajú členským štátom možnosti poskytnúť krátkodobú podporu spoločnostiam postihnutým vysokými cenami energie a pomôcť znížiť ich vystavenie kolísaniu cien energií v strednodobom až dlhodobom horizonte.

Po konzultácii o zmenách a doplneniach usmernení o štátnej pomoci systému obchodovania s emisiami bude EK konzultovať s členskými štátmi aj potreby a rozsah nového dočasného krízového rámca štátnej pomoci na poskytovanie pomoci firmám postihnutým krízou, najmä tým, ktoré čelia vysokým nákladom na energiu.

Komisia má v úmysle predložiť do apríla legislatívny návrh, podľa ktorého by sa podzemné zásobníky plynu v celej EÚ mali naplniť aspoň na 90 percent ich kapacity do 1. októbra každého roka. Návrh by zahŕňal monitorovanie a presadzovanie úrovní plnenia a staval by na dohodách o solidarite medzi členskými štátmi.

Exekutíva EÚ zároveň pokračuje vo vyšetrovaní trhu s plynom v reakcii na obavy z možného narušenia hospodárskej súťaže zo strany prevádzkovateľov, najmä spoločnosti Gazprom.

Núdzové opatrenia

S cieľom riešiť prudko rastúce ceny energií EK preskúma všetky možnosti núdzových opatrení na obmedzenie šírenia vplyvu vyšších cien plynu na ceny elektriny. Posúdi tiež možnosti optimalizácie dizajnu trhu s elektrinou, pričom zohľadní záverečnú správu Agentúry EÚ pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) a ďalšie príspevky o výhodách a nevýhodách alternatívnych mechanizmov stanovovania cien s cieľom udržať elektrinu cenovo dostupnú a bez prerušenia dodávok.

Postupné zrušenie závislosti EÚ od fosílnych palív z Ruska sa dá urobiť ešte pred rokom 2030. Na tento účel eurokomisia navrhla vypracovať plán REPowerEU, ktorý zvýši odolnosť energetického systému v celej Únii, čo bude založené na dvoch pilieroch. Prvým je diverzifikácia dodávok plynu prostredníctvom vyšších dovozov skvapalneného zemného plynu (LNG) a plynovodov od neruských dodávateľov a väčšie objemy výroby a dovozu biometánu a obnoviteľného vodíka.

Druhým pilierom je rýchlejšie znižovanie spotreby fosílnych palív v domácnostiach, budovách, priemyselnom a energetickom systéme, a to zvýšením energetickej účinnosti, zvýšením obnoviteľných zdrojov a elektrifikácie a riešením problémov v infraštruktúre.

Blinken: Je nevyhnutné, aby sa Európa zbavila závislosti od ruských energií

Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v utorok vyhlásil, že je „nevyhnutné“, aby sa európske krajiny prestali spoliehať na ruské energetické zdroje, najmä keď pokračuje vojna na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy televízie CNN.

Šéf americkej diplomacie počas tlačovej konferencie s estónskou premiérkou Kajou Kallasovou v Talline uviedol, že sa mnohým európskym krajinám naskytla nielen „zásadná príležitosť, ale i nevyhnutnosť konečne sa zbaviť závislosti od ruských energetických zdrojov. Rusko ich totiž používa ako zbraň“.

Dodávky ruského plynu do Európy pokračujú

Dodávky ruského plynu do Európy cez hlavné plynovodné trasy v utorok pokračovali napriek vyhrážkam Moskvy, že ich obmedzí. Informovala o tom Reuters.

Dodávky cez plynovod Jamal-Európa cez Poľsko v utorok ráno smerovali na západ do Nemecka a dodávky cez Ukrajinu na Slovensko zostávajú na nedávnych vysokých úrovniach, vyplýva z údajov prevádzkovateľov plynovodov.

Dodávky smerom na západ cez Jamal sa obnovili v pondelok (7. 3.) o 19.00 h SEČ a počas noci predstavovali okolo 11,9 milióna kilowatthodiny (kWh/h) za hodinu, ukázali údaje spoločnosti Gascade. Potom sa v utorok spomalili na 7,9 milióna kWh/h. V pondelok sa dodávky opäť dočasne otočili a smerovali na východ, keď Jamal pracoval v reverznom režime prvýkrát od 2. marca.

Ruský koncern Gazprom si na 8. marca rezervoval tranzitné kapacity cez plynovod Jamal-Európa v objeme 3,1 milióna kubických metrov, informovala v pondelok agentúra TASS o výsledkoch aukcie prepravných kapacít.

Ruský vicepremiér Alexandr Novak v pondelok večer prvýkrát otvorene pohrozil zastavením dodávok zemného plynu cez plynovod Nord Stream 1 do Nemecka. Dodal však, že ešte nebolo prijaté žiadne rozhodnutie.

Ruský plyn naďalej prúdil aj cez Ukrajinu smerom na Slovensko v rovnakých objemoch ako v uplynulých dňoch.

Enel obnovuje LNG projekt

Najväčšia talianska energetická spoločnosť Enel je pripravená „oprášiť“ plány na výstavbu terminálu na skvapalnený zemný plyn (LNG) v južnom Taliansku.

Podľa koncernu Enel pre Taliansko je užitočné mať dva ďalšie terminály na LNG, aby bolo menej viazané na dodávky komodity cez plynovody.

Z tohto dôvodu spoločnosť Enel obnoví projekt výstavby LNG v Porto Empedocle, ktorý je už povolený, dodal hovorca talianskej spoločnosti.

(im, tasr)

Ďalšie články

Táto stránka využíva súbory cookies. Súhlasíte s ich používaním? Bližšie informácie TU.