Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková návrh na schválenie eurozločinov podporuje a sama je zástancom rozširovania tohto zoznamu o nové kategórie. Parlament nestihol k téme prijať žiadne odporúčanie, čo má tiež svoj dôvod, píše Patrik Daniška.

Dnes, v piatok 4. marca bude Rada EÚ rokovať o rozšírení zoznamu eurozločinov o nenávistné prejavy (hate speech) a nenávistné trestné činy (hate crimes). Práve tento typ trestných činov sa v západných krajinách stále častejšie používa na umlčiavanie politicky nepohodlných názorov. Ak by návrh prešiel, EÚ začne diktovať, ktoré prejavy budú trestné v celej Únii.

Eurozločiny sú najvážnejšie zločiny s medzinárodným presahom, do regulácie ktorých vstupuje Európska únia. V súčasnosti sú to terorizmus, obchodovanie s ľuďmi, sexuálne zneužívanie, pašovanie drog, korupcia, pranie špinavých peňazí, falšovanie peňazí, počítačová kriminalita a organizovaný zločin.

V piatok sa zrejme rozhodne, či na tento zoznam pribudnú aj nenávistné prejavy, teda trestné činy, ktorých sa človek dopustí určitými výrokmi, a nenávistné trestné činy, čo sú rôzne trestné činy (napríklad ublíženie na zdraví, majetkové trestné činy) spáchané s osobitným motívom nenávisti, čo je spojené s vyššou trestnou sadzbou.

Najnovšie autorské články