Súčasná republika, v ktorej žijeme, vznikla v roku 1993. Hoci za vznikom štátu nebol žiadny ideový alebo politický prúd, ktorý by odkazoval na prvý slovenský štát, historickú skúsenosť z prvej polovice 20. storočia predsa zohrala rolu. Nech vnímame dejiny akokoľvek, analyzujúc fakty je to zrejmé. 

História samostatného Slovenska má vyše 80 rokov. Prvý samostatný štát vznikol 14. marca 1939. Bolo to v osobitných pomeroch, v čase začínajúcej rozpínavosti nacistického Nemecka a rozpínania totalitných alebo autokratrických režimov.

Dni prvej republiky pripútanej k Nemecku boli zrátané hneď po tom, ako Hitler začal prehrávať vojnu. Samostatné Slovensko, oklieštené o južné oblasti, vydržalo šesť rokov, potom sa vrátilo späť do Československa.

Druhý samostatný štát vznikol 1. januára 1993, tentoraz nie z vôle nejakej veľmoci. Podobne ako v prvom prípade však nešlo o nejaké masové vystúpenie Slovákov. Rozhodujúcu úlohu opäť zohrali domáce politické reprezentácie. 

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.