23. februára, 08:34

Gynekológ: HPV infekcia neznamená označenie ženy šarlátovým písmenom. Pandémia určite povedie k nárastu nezachytených nádorov

Gynekológ: HPV infekcia neznamená označenie ženy šarlátovým písmenom. Pandémia určite povedie k nárastu nezachytených nádorovErik Kúdela. Foto: archív Erika Kúdelu

Výskyt rakoviny krčka maternice je počas dlhých rokov zhruba rovnaký až mierne stúpajúci. Povedomie o skríningu treba opakovane šíriť aj cez sociálne siete. S HPV vírusom, ktorý tento karcinóm najčastejšie spôsobuje, sa stretne prakticky každý. Očkovanie proti HPV je bezpečné a radikálne znižuje výskyt prednádorových stavov a rakoviny krčka maternice. Je tiež účinnou ochranou aj pred genitálnymi bradavicami a inými ochoreniami spôsobených HPV vírusom, hovorí Erik Kúdela, zástupca prednostu Gynekologicko-pôrodníckej kliniky Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine.

V auguste 2021 odštartoval skríning karcinómu krčka maternice. Čo všetko dokáže odhaliť?

Organizovaný skríning rakoviny krčka maternice je zameraný na skorý záchyt predrakovinových stavov (prekanceróz), ktoré by v horizonte 10 až 15 rokov mohli viesť ku vzniku zhubného ochorenia krčka maternice. Doteraz bol na Slovensku len takzvaný oportúnny skríning, ktorý je stále súčasťou každoročných preventívnych prehliadok.

Prečo oportúnny skríning nestačí?

Lebo preventívne prehliadky absolvuje podľa rozličných zdrojov len 30 až 40 percent žien. Cytologický skríning je vo všeobecnosti ošetrený zákonom z roku 2008, kde je vymedzený vek skríningu medzi 23. až 64. rokom života. Prvé dva stery sa vykonávajú v ročnom intervale a pri ich negativite sa interval predlžuje na tri roky. Tu nastáva menší chaos, lebo cytológia sa odoberá každý rok, keďže ju preplácajú poisťovne v rámci preventívnej prehliadky. Nikde vo vyspelých krajinách sa taký krátky interval nepraktizuje. Máme teda dva extrémy – cytologické stery každý rok u 30 až 40 percent žien a potom veľkú skupinu žien bez akéhokoľvek skríningu.

Výsledok?

Výskyt rakoviny krčka maternice je počas dlhých rokov zhruba rovnaký až mierne stúpajúci. Súčasný systém teda nemá žiadny efekt. Avšak organizovaný skríning sa zameriava práve na ženy, ktoré preventívne prehliadky vynechávajú.

Ako sa môžu doň ženy zapojiť?

Národný onkologický inštitút uvádza, že pozývanie na skríning karcinómu krčka maternice budú realizovať zdravotné poisťovne. Zaradené doň budú ženy, ktoré majú nad 23 rokov. Ak žena nezareaguje na pozvanie a nepôjde na skríningové vyšetrenie v priebehu dvanástich mesiacov, dostane opätovnú pozvánku. Pozvánku nedostanú tie poistenkyne, ktoré v predchádzajúcich troch rokoch absolvovali cytologické vyšetrenie v rámci preventívnej prehliadky

Ovplyvní túto formu prevencie pandémia covidu?

Pandémia COVID-19 hlavne v roku 2020 dramaticky ovplyvnila akýkoľvek skríning na Slovensku. V roku 2021 je to už lepšie, ale táto situácia sa určite podpíše na náraste nezachytených ťažkých prednádorových stavov a zhubných nádorov. Potvrdzujú to aj neoficiálne zdroje, podľa ktorých sa na organizovanom skríningu zatiaľ zúčastnilo menej ako desať percent pozvaných žien. To sú žalostné čísla a je nutné začať v tomto smere robiť základné koncepčné zmeny v organizácii daného skríningu. Nemôžeme sa vyhovárať len na pandémiu COVID-19. Je to aj o mentalite a prístupe k zdraviu. Vo Švédsku je účasť na skríningu okolo 80 percent. Nemyslím si, že švédske ženy sú v niečom lepšie.

Ak si nemyslíte, že je to len v ženách a pandémii, kde dochádza k chybe?

Akýkoľvek skríning musí byť založený na adekvátnej a efektívnej informovanosti laickej, ako aj odbornej verejnosti. V médiách je informácií veľmi málo, eventuálne mnohé danú tému ani nepodporujú, lebo im nezapadá do konceptu. Spoločnosť je zahltená mnohými zbytočnými správami či už v televízii, alebo na internete. Nestačí o tejto problematike diskutovať len počas mesiaca boja proti rakovine krčka maternice. Aj vtedy sa relácie vysielajú v časoch, keď neoslovia kľúčovú populáciu mladých ľudí, rodičov detí a celkovo ženy v reprodukčnom veku. Veľká vďaka patrí pacientskym organizáciám Liga proti rakovine a Nie rakovine, ktoré sa problematike naplno venujú, hoci od štátu majú často malú podporu.

Čo by ste navrhovali na zlepšenie povedomia o skríningu?

Investícia do sociálnych sietí, ako sú Facebook, Instagram, Twitter a iných, je jedným z riešení, ako osloviť väčší počet ľudí. Sám vediem facebookovú stránku HPV Slovensko, ktorá má 2 500 sledovateľov. Takisto vediem pacientsku poradňu v spolupráci s Nie rakovine. Otázky sa množia v poradni každý deň a pacientky sú veľakrát vystrašené z nedostatku informácií. Veľký záujem o poradňu dokazuje, že podobné projekty majú v súčasnej dobe opodstatnenie.

Okrem skríningu sa odporúča aj každoročná prehliadka u gynekológa. Aj tam zrejme vznikli počas pandémie resty.

Súhlasím. Pravidelná gynekologická prehliadka má svoje opodstatnenie. Ľudia si zvykli chodiť každoročne k zubárovi, a tak by to malo fungovať aj u gynekológa. Každoročné vyšetrenie nie je len prevenciou onkologických ochorení. Ide o komplexný skríning zameraný na včasný záchyt akýchkoľvek gynekologických ochorení. Zdravie žien je prvoradé.

Počas pandémie sa resty nabaľujú, ako sa kopia aj samotné pandemické vlny. Pacientky veľakrát prichádzajú do nemocnice so závažnými problémami – zápalovými, onkologickými, krvácajúcimi stavmi –, ktoré je nutné komplexne riešiť. Takáto liečba je náročná z finančného hľadiska, ako aj z pohľadu psychického a fyzického zdravia ženy. Preventívna prehliadka je neporovnateľne lacnejšia a vysoko efektívna v predchádzaní daným komplikáciám.

Erik Kúdela. Foto: archív Erika Kúdelu

Rakovina krčka maternice je tretia najčastejšia rakovina u žien. Ročne ju zistia približne 600 ženám a tretina zomrie. Očakávate, že sa tieto čísla zhoršia pre zanedbanú prevenciu počas pandémie?

Tu by som vás mierne poopravil. Rakovina krčka maternice je celosvetovo najčastejším gynekologickým ochorením u žien okrem karcinómu prsníka. Údaje hovoria až o 600-tisíc nových prípadov ročne. Áno, incidencia v rozvinutých krajinách je vďaka skríningu oveľa nižšia. Počas epidémie obezity vo svete sa pred karcinóm krčka maternice dostáva karcinóm endometria [zhubný nádor vychádzajúci zo sliznice maternice, pozn. red.]

(viac…)

Ďalšie články

Táto stránka využíva súbory cookies. Súhlasíte s ich používaním? Bližšie informácie TU.