28. februára, 06:14

Včelár Kameník: Príprava kapitoly o včelách sa robí o nás bez nás

Včelár Kameník: Príprava kapitoly o včelách sa robí o nás bez násPavol Kameník. Foto: Osobný archív P. Kameníka

Potrebujeme úplne nový zákon o včelárstve po vzore legislatívnych noriem, aké majú rybári alebo poľovníci. Vyhlásiť včelu za chránený druh by bol začiatok možného kolapsu slovenského včelárstva. Neexistuje dôvod, aby sa kapitola o včelách v zákone o zvieratách pripravovala najskôr z pozície poslancov. Všetko vrátane zberu materiálov by mali zákonodarcom poskytnúť včelárski odborníci s praxou, hovorí Pavol Kameník, predseda Spolku včelárov Slovenska.

Ako dlho sa venujete včelárstvu?

Včelárim od roku 1982, z toho dvadsiaty rok vykonávam aj funkciu predsedu Spolku včelárov Slovenska, druhej najväčšej včelárskej organizácie na Slovensku, ktorá sa pri svojej obnove v roku 1990 prihlásila ako nástupník všetkých spolkových včelárskych organizácií na Slovensku spred rokov päťdesiatych. Okrem toho som od 2003 aj zodpovedným redaktorom Slovenského včelára, ktorý vychádza od roku 1923. Komunita slovenských včelárov, jej život, legislatíva a dianie sú mi dôverne a dostatočne známe.

Je podľa vás nutné tvoriť novú legislatívu o včelách?

Podľa mňa je to vhodné. Máme toľko zákonov, nariadení, smerníc a vyhlášok, že problematika včelárstva je veľmi neprehľadná a rozdrobená. Pre mnohých členov a predsedov včelárskych spolkov sa stávajú neprehľadnými. Nie sú s nimi stotožnení, nepoznajú dôvernejšie ich obsah, presný význam, správne fungovanie a k niektorým ustanoveniam majú opodstatnené výhrady.

Čo teda navrhujete?

Vo funkcii predsedu Spolku slovenských včelárov som 20 rokov a po celý ten čas máme okrem iného medzi hlavnými úlohami v pláne práce aj prípravu nového zákona o včelárstve. Ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana a jeho predchodcov som v tejto veci urgoval viacerými listami. Mám však odlišnú predstavu ako tí, čo sa tejto iniciatívy aktuálne chopili v rámci zákona o ochrane zvierat.

Vy teda požadujete nový zákon, nie novelu už existujúceho. Rozumiem tomu správne?

Presne tak. Potrebujeme v prvom rade legislatívne zadefinovať a zaradiť včelu ako špecifického, jedinečného živočícha a následne pracovať na obsahu predmetného zákona.

Iné včelárske organizácie zasa zastávajú názor, že nepotrebujeme nový zákon ani žiadne novely. Vraj by stačilo zabezpečiť dodržiavanie tých veterinárnych zákonov, ktoré platia aktuálne.

Nechcem im tento názor brať alebo ho zhadzovať, ale mám odlišnú predstavu. Som vo funkcii 20 rokov, iní sú tam možno tri roky. Oblasť zabezpečovania zdravotného stavu včelstiev a dodržiavanie veterinárnych zákonov je iba jednou z mnohých častí komplexného súboru opatrení, ktorými by sa mal pri chove včiel každý včelár riadiť. Neviem síce o tom, že by nejaká krajina mala samostatný zákon o včelárstve, ale ja by som takýto počin a aktivitu ministerstva pôdohospodárstva uvítal.

Prečo si tvorbu nového zákona tak hájite? Čo by zmenil?

Správne by veci zadefinoval, sprehľadnil a zosúladil celkovú situáciu v slovenskom včelárstve a v spoločnosti. Zároveň by zjednodušil a vymedzil činnosti a prácu včelárov, ako aj funkcionárov včelárskych organizácií. Včelári by získali väčšiu úctu a pochopenie za činnosť, ktorú pre spoločnosť vykonávajú, ale aj váhu pri presadzovaní potrieb, podpory a požiadaviek súčasného slovenského včelárstva v prospech ochrany včely medonosnej.

Komplexnejšie poznanie situácie v slovenskom včelárstve je aktuálne veľmi zložité. Dôvernejšie mu rozumie len pár jednotlivcov. Včelári sú rozdrobení, existuje desať samostatných väčších včelárskych občianskych združení a takmer tritisíc neorganizovaných včelárov, ktorí len veľmi chabo poznajú legislatívne dokumenty a ustanovenia, ktorými by sa mali v rámci svojej činnosti riadiť.

Pavol Kameník. Foto: osobný archív P. Kameníka

Čo si myslíte o tom, že by sa včela vyhlásila za chránený druh? Organizácie varujú, že by potom nemohli včely chovať, lebo by na všetky úkony potrebovali ministerskú výnimku.

Mám na vec rovnaký názor. V opačnom prípade by do chovu včiel príliš kruto vstupovalo veľa činiteľov, obmedzení a bezvýznamných opatrení či povinností najmä pre včelárov. Bez príslušnej úpravy a zmeny platnej legislatívy SR i EÚ by s veľkou pravdepodobnosťou bolo takéto vyhlásenie pre chov včiel na Slovensku likvidačné. Bol by to začiatok možného kolapsu slovenského včelárstva. 

Aktuálna legislatíva o včelách sa robí cez poslanecký návrh strany OĽaNO. Ako to hodnotíte?

Nestotožňujem sa s tým. Ministrovi Vlčanovi som v poslednom liste popri inom napísal, že takáto príprava zákona mi z pozície predsedu Spolku včelárov Slovenska pripomína heslo „o nás bez nás“. V prvom rade bolo treba osloviť minimálne dve až tri najväčšie včelárske organizácie na Slovensku a po vzájomnej konzultácii sa dohodnúť na spoločnom postupe. Odborné a praktické ustanovenia mali spraviť zástupcovia slovenských včelárov. Ostatné náležitosti zákona najmä v legislatívno-právnej oblasti a ustanovení z našich a európskych predpisov mohli spracovať politikmi vybraní odborníci.

Poslanci Monika Kozelová, Martin Fecko a Jozef Pročko chcú včelárov osloviť, až keď budú mať textovú stránku zákona.

Vtedy už bude príliš neskoro. Alfa a omega ich zákona by mala pochádzať z dielne slovenských včelárov. My máme skúsenosti s chovom, obhospodarovaním a aj so životom včiel. Jednoznačne sa nestotožňujem so zámerom týchto poslancov a ich stratégiou postupu.

Poslankyňa Kozelová oponuje, že v kapitole týkajúcej sa včiel nenapísali ešte ani čiarku. Poslanci sú vraj len v prvom kroku – teda pri zbieraní materiálov.

Neexistuje dôvod, aby sa táto kapitola pripravovala najskôr z pozície poslancov. Všetko vrátane zberu materiálov by mali zákonodarcom poskytnúť včelárski odborníci s praxou. Nie že túto osnovu vytvorí niekto, kto má so včelárením veľmi chabé skúsenosti a poznatky a poslanci sa od toho odrazia a zapracujú to do výsledného znenia zákona.

Máte pochopenie pre obavy niektorých včelárov, keďže poslanecké návrhy zákonov neprechádzajú medzirezortným pripomienkovým konaním?

Jednoznačne. Aj v pripomienkovom konaní býva už neskoro na vypustenie niektorých statí pripraveného zákona. Keď sa raz niečo dostane do zákona, veľmi ťažko sa to odtiaľ vypúšťa. Ak to nepôjde ani cez pripomienkové konanie, skutočne neviem, v akom štádiu pripraveného materiálu by mohla včelárska obec zásadnejšie vstúpiť do toho, čo sa v zákone iba navrhne a čo sa s konečnou platnosťou ustanoví a prijme. Potom bude už neskoro. Nedokážeme nič zásadnejšie presadiť. Viac-menej poznám všetkých troch poslancov, ktorí tento návrh pripravujú a viem, že nikto z nich nemá vlastné skúsenosti so včelárením.

Externe im radí včelár Martin Hodoško.

Pána Hodoška príliš nepoznám. Osobne som s ním bol v kontakte asi dvakrát na ministerstve pôdohospodárstva. Mali sme vtedy rokovanie pracovnej skupiny ohľadom programového obdobia spoločnej poľnohospodárskej politiky SR od roku 2023. Bol v prítomnosti pána Michala Bizoňa, s ktorým sme si ľudsky nesadli, lebo sa nestotožňujem s jeho spôsobmi správania a vystupovania. Pána Hodoška teda poznám len veľmi krátko, ale z toho, čo o ňom viem, si myslím, že je včelárom len veľmi krátke obdobie a má svojské predstavy o včelárení.

Čo tým konkrétne myslíte?

(viac…)

Ďalšie články

Táto stránka využíva súbory cookies. Súhlasíte s ich používaním? Bližšie informácie TU.