Hoci sa môže zdať, že ide o tri náhodne zoradené pojmy bez akejkoľvek logickej väzby, tím vedcov okolo Josepha Henricha z Harvardovej univerzity verí, že medzi kampaňou kresťanskej cirkvi proti manželstvám blízkych príbuzných a novovekou expanziou západných štátov je súvislosť.

Na jeseň roku 476 odovzdal vtedy len 16-ročný cisár Západorímskej ríše Romulus Augustus svoju korunu germánskemu vojvodcovi Flaviovi Odoacerovi, výmenou za život a ročnú rentu 6000 solidov. Tento dátum je považovaný za koniec Západorímskej ríše a začiatok stredoveku. Väčšina Európy sa na nasledujúcich tisíc rokov stala okrajovým a relatívne zaostalým regiónom sveta. Naopak, iné tradičné mocenské centrá ako Čína, Mezopotámia a Perzia zostali aj napriek podobným turbulenciám aj naďalej jeho ekonomickými a technologickými strediskami.

Po roku 1500 však nastal nečakaný zvrat. Flotily mladých európskych kráľovstiev sa vydali na plavby po svetových oceánoch a za tri stočia si podmanili väčšinu planéty. Vedci a myslitelia si už celé stáročia kladú otázku, čo bolo príčinou tohto prudkého vzostupu Západu. Ten podľa názoru väčšiny nebol monokauzálny a spôsobilo ho viacero vzájomne prepojených faktorov. Jedným z nich je možno rozbitie úzkych rodových väzieb v dôsledku cirkevného zákazu manželstiev blízkych príbuzných a následný postupný zrod individualistickejšej spoločnosti.

Nová doba! Cirkev zakazuje manželstvá bratrancov a sesterníc

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.