17. februára, 06:23

Výstavba nájomných bytov pre mladé rodiny si vyžaduje zmenu stavebného zákona. S čím prichádza Sme rodina?

Výstavba nájomných bytov pre mladé rodiny si vyžaduje zmenu stavebného zákona. S čím prichádza Sme rodina?Ilustračná fotografia. Foto: Jozef Ďurník/TASR
Miloš Svrček Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a podpredseda poslaneckého klubu hnutia SME RODINA

Jednou z hlavnou priorít hnutia Sme rodina, ako všetci dobre viete, je výstavba štátnych nájomných bytov. Keďže je známe, že hlavne mladé rodiny to majú v dnešnej dobe veľmi náročné, keď si chcú zaobstarať vlastné bývanie, práve preto sme prišli s týmto riešením, ktoré by im výrazným spôsobom uľahčilo život. Masívna výstavba, akú plánujeme my, si však vyžaduje zmenu legislatívy, na ktorej intenzívne pracujeme, aby nám neskôr vo výstavbe už nič nebránilo. Počas aktuálnej schôdzi parlamentu hnutie Sme rodina predložilo stavebný zákon, ktorý výrazným spôsobom uľahčí nielen výstavbu štátnych nájomných bytov, ale výstavbu celkovo.

Súčasný stav v stavebnom konaní je už bohužiaľ neudržateľný, s čím súhlasí aj väčšina predstaviteľov samospráv. Platí už zastaraný stavebný zákon z roku 1976, ktorý bol mnohokrát novelizovaný a opravovaný. Doterajšia neschopnosť reformy v územnom plánovaní a vo výstavbe nás postavila pred problémy, ktoré vyplývajú z nesprávne nastavenej verejnej správy a kompetencií, chýbajúcej elektronizácii konaní, až po opakujúce sa konania a vyjadrovania sa k rovnakým veciam. Preto sme pripravili zmenu a chceme, aby tento zákon nahradili dva úplne nové právne predpisy.

Vďaka tejto reforme naplníme programové vyhlásenie vlády a zároveň vyriešime problém, ktorý mali všetky predchádzajúce vlády dlhé roky, pretože nedokázali nájsť odborné a politické riešenie kompromisov, ktoré by umožnilo prekonať presadzované individuálne záujmy. Navrhovaná reforma z dielne Sme rodina si preto dala za cieľ odstrániť základné systémové problémy a v takto novonavrhnutom systéme hľadať priestor pre naplnenie aj individuálnych potrieb a záujmov, či už štátu, samosprávy, verejnosti alebo podnikateľov.

Pri tejto reforme sa posilní aj úloha ZMOS pri územnom plánovaní. Po novom bude podkladom pre začiatok stavebného konania záväzné stanovisko o súlade s územným plánom, ktoré vydá obec. Bez neho sa nikde nepohnete. To, čo sa niektorým obciam nepáči, je presne stanovená lehota na vydanie tohto stanoviska. Práve preto robíme zákon pre ľudí. Osobne si myslím, že je to správna cesta a určite všetci tí, ktorí ste čakali alebo stále čakáte dlhé mesiace na vydanie stavebného povolenia, so mnou súhlasíte. Získanie práva stavať trvá na Slovensku približne 300 dní, čo nás radí k štátom s najdlhšie trvajúcimi povoľovacími konaniami na svete. Dĺžka konaní povoľujúcich stavby je zároveň významným faktorom ovplyvňujúcim rozhodovanie investorov, či investovať na Slovensku, preto si myslíme, že jeho zmena posunie našu krajinu výrazným spôsobom vpred a zároveň bude reagovať na potreby súčasnej doby, čím sa priblížime k ostatným krajinám.

Ďalšiu novinku, ktorú so sebou prinesie táto novela, je nemožnosť dodatočného povolenia spolu s nemožnosťou pripojenia na siete, čo je základným predpokladom, aby sa do budúcna nestavali čierne stavby. Vlastníkovi bude reálne hroziť jej zbúranie a nebude možné pripojiť takúto nehnuteľnosť ani na inžinierske siete, tým pádom nezakúri a nezasvieti. Toto si myslím, že ocení a podporí každý príčetný a poctivý človek.

Pre zhrnutie, hlavné problémové body, ktoré sa týkajú stavebného zákona, sú tieto:

  • Dĺžka schvaľovania projektov. Napríklad v Bratislave sú známe prípady, ktoré sa k povoleniam dopracovali až po desaťročí.
  • Nevhodné a nedostatočné územné plánovanie. Projekty a výstavba sa stávajú obeťou politiky namiesto toho, aby prioritou starostov bolo využívať územné plánovanie pre udržateľný rozvoj a zohľadňovanie potrieb spoločnosti. Je to z toho dôvodu, že sú starostovia a primátori často zodpovední za chod stavebných úradov, no zároveň chcú počúvať hlasy voličov, ktorí sú zväčša proti zmenám v ich okolí, to ale vedie k nereflektovaniu potrieb spoločnosti a napríklad v Bratislave chýba 40-tisíc bytov. Táto situácia bráni férovej aplikácii zákona a umožňuje starostom torpédovať aj legitímne a transparentné projekty.
  • Odborná spôsobilosť stavebných úradov.
  • Ochrana životného prostredia.

Verím, že aj vďaka tomuto zákonu sa nám podarí zlepšiť a zrýchliť situáciu v stavebných konaniach na Slovensku, vďaka čomu aj hnutie Sme rodina splní ďalší bod svojho predvolebného programu, ktorým je výstavba štátnych nájomných bytov, čím uľahčíme život našim obyvateľom. 

Miloš Svrček. Foto: Internet

Ďalšie články

Táto stránka využíva súbory cookies. Súhlasíte s ich používaním? Bližšie informácie TU.