3. februára, 09:35

Prieskum: Čechom je najviac sympatické Slovensko, najmenej Čína

Prieskum: Čechom je najviac sympatické Slovensko, najmenej ČínaTuristi s vlajkami na hraničnom hrebeni pri pamätníku na Veľkej Javorine počas Česko-slovenskej vatry priateľstva. Foto: Radovan Stoklasa/TASR

Spomedzi vybraných krajín sveta je obyvateľom Českej republiky naďalej najsympatickejšie Slovensko. Na druhom mieste je Rakúsko, nasledované Francúzskom a Britániou.

Naopak, za najmenej sympatické štáty Česi považujú Turecko, Rusko a Čínu. Vyplýva to z výsledkov prieskumu Centra pre výskum verejnej mienky (CVVM), ktorý sa uskutočnil vlani v novembri a decembri.

Výsledky prieskumu boli zverejnené v stredu na webovej stránke CVVM. Autorov výskumu zaujímal vzťah Čechov k 13 vybraným štátom. Respondenti ich hodnotili známkami jeden až päť.

Hodnotenie jeden znamenalo, že daná krajina im je veľmi sympatická, zatiaľ čo päťkou mohli opýtaní označiť štát pre nich veľmi nesympatický.

Rovnako ako v minulých rokoch prieskum ukázal, že najvrelejší vzťah majú Česi k Slovenskej republike, a to s pomerne veľkým náskokom oproti ostatným krajinám.

Pri Slovensku ako jedinej krajine viac ako polovicu odpovedí tvoril variant „veľmi sympatický“. Pri sčítaní známok jeden a dva vyjadrilo sympatie k Slovensku 88 percent respondentov.

Druhé najvyššie sympatie vyjadrili českí občania k Rakúsku. Súčet známok jeden a dva tvoril v jeho prípade štyri pätiny odpovedí.

Jednoznačne prevažujúce sympatie sa objavovali aj v prípade Francúzska a Británie.

Pri Maďarsku a Poľsku uviedli hodnotu jeden alebo dva približne dve tretiny respondentov. Nadpolovičný podiel sympatií zaznamenali ešte Nemecko a Spojené štáty.

Prevažujúci, ale nie nadpolovičný podiel sympatií verejnosti prieskum ukázal v prípade Ukrajiny a Izraela.

Pri zvyšných troch krajinách – Turecku, Rusku a Číne – v odpovediach viac či menej prevažovali antipatie vyjadrené hodnotením štyri alebo päť.

V prípade Turecka a Ruska sa podiel sympatizujúcich pohyboval okolo jednej štvrtiny a podiel nesympatizujúcich okolo dvoch pätín.

Najmenší podiel sympatií zaznamenala Čína, ktorú takmer polovica respondentov ohodnotila známkami štyri alebo päť.

Názory ľudí zbieralo CVVM v danom prieskume vlani medzi 13. novembrom a 27. decembrom. Zapojilo sa do neho 874 občanov Českej republiky vo veku od 15 rokov.

(tasr, ste)

Ďalšie články

Táto stránka využíva súbory cookies. Súhlasíte s ich používaním? Bližšie informácie TU.