Krátko potom, ako si kresťania pripomínali kameňovanie svätého Štefana a ešte pred útekom svätej rodiny do Egypta pred Herodesom, si pripomíname osobitý sviatok svätých Neviniatok.

Neviniatka sú martýrmi viery, ktoré nikdy neboli pokrstené, napriek tomu zomreli kvôli Kristovi, a teda boli pokrstené ich vlastnou krvou. Boli to deti, stovky, možno až tisíce detí, ktoré dal kráľ Herodes zabiť z obavy pred Kristom. Od mudrcov, u nás známych pod označením traja králi, sa dozvedel, že v judejskom Betleheme sa narodil „židovský kráľ“. Ako o tom píše evanjelista Matúš, „rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním“.

Preto požiadal troch mudrcov, aby sa po návšteve Betlehema k nemu vrátili a o všetkom ho informovali. Oni to však neurobili a „inou cestou sa vrátili naspäť“. Po ich odchode sa Jozefovi vo sne zjavil anjel a varoval ho slovami, aby vstal, vzal so sebou dieťa i jeho matku a ušiel do Egypta. Tak sa stalo.
Že nešlo o falošnú hrozbu, dosvedčili nasledujúce dni. V Biblii sa píše, že Herodes dal zavraždiť všetkých chlapcov do dvoch rokov v Betleheme a jeho okolí. Bola to obrovská tragédia, meno Herodes navždy získalo pachuť zločinu.

Ilustrácia k rukopisu z 10. storočia s vyobrazením motívu Neviniatok. Foto: wikimedia

Aj keď to tragédiu nezmenší ani nezväčší, predsa len napadne otázka, koľko detí asi prišlo o život.

To najlepšie
zo Štandardu

Štandard

Prihláste sa na odber
najlepších článkov týždňa
na denníku štandard.