2. februára, 06:06

Na Hromnice o hodinu více. Od narodenia Krista k Perúnovi až k hromničným sviecam

Na Hromnice o hodinu více. Od narodenia Krista k Perúnovi až k hromničným sviecamArchívna snímka, rok 2009. Chlapec so zapálenou sviečkou na hromničnej omši v Dóme svätej Alžbety v Košiciach . Foto: TASR / František Iván
Katarína Nádaská Historička a etnologička.

Po 40 dňoch od Vianoc kresťania slávia Hromnice. Majú pôvod v staroslovanskom sviatku vládcu hromu a blesku Perúna. S Hromnicami boli späté rôzne ľudové tradície viažuce sa na rozmedzie zimy a leta, hromničné sviece zas mali magické účinky.

Obetovanie Pána, predtým Očisťovanie Panny Márie (2. februára) je sviatok známy pod ľudovým názvom Hromnice. Podľa kresťanskej tradície sa Hromnice slávia na štyridsiaty deň po narodení Ježiša Krista. V židovskej, ale aj v kresťanskej tradícii platilo, že žena bola po pôrode nečistá a musela sa v chráme očistiť. Podľa predpisov starozákonnej knihy Levitikus izraelská žena po narodení chlapca na štyridsiaty deň prišla so svojím mužom do chrámu, aby tu priniesla očistnú obetu. Bohatšie ženy obetovali baránka, chudobnejšie holúbka či hrdličku. Pri príležitosti takejto návštevy chrámu Panna Mária zasvätila malého Ježiša Bohu, lebo Bohu patrilo všetko prvorodené ako spomienka na odchod Izraelitov z Egypta, keď Hospodin Egypťanom usmrtil všetko prvorodené mužského pohlavia, ale Izraelitom prvorodených ponechal. Preto sa mu obetovalo všetko prvorodené mužské – zvieratá sa mali zabiť a chlapci sa mali vykúpiť piatimi striebornými šekelmi.

Kresťania prevzali tento úkon očisťovania rodičky a v tradičnej ľudovej kultúre na Slovensku ho poznáme pod pojmom vádzka. Šestonedieľka, teda rodička po šiestich týždňoch od pôrodu, prichádzala na vádzku do chrámu. Úkon očistenia mal liturgickú i ľudovú podobu. Pri liturgickej sa kňaz modlil predpísané modlitby a pri ľudovej mala žena pred chrámom trikrát prekročiť horiace uhlíky, keďže oheň sa vnímal ako silne očisťujúci živel.

Vo východnej cirkvi majú Hromnice staroslovanský názov sretenie (stretnutie), pretože v tento deň sa prorok Simeon po prinesení dieťaťa Ježiša do chrámu stretol so Spasiteľom sveta. V symbolickom zmysle sviatok teda vyjadruje stretnutie Boha s človekom. Iný výklad motívu stretnutia sa viaže na predkresťanské korene tradície Hromníc.

Ďalšie články

Táto stránka využíva súbory cookies. Súhlasíte s ich používaním? Bližšie informácie TU.