Príde Maďarsko o peniaze z európskej pokladnice alebo nie? Vo veci by malo byť jasno v polovici februára. Eurokomisia vyslala signál, že pred pravidlami má prednosť politika. O osude Maďarska chce rozhodnúť až po aprílových parlamentných voľbách.

Po rokoch sporov o tom, či Maďarsko a Poľsko porušujú pravidlá právneho štátu, vypočula Európska komisia námietky kritikov. Pripravila osobitný mechanizmus na ochranu právneho štátu. Pointa bola jednoduchá, ak ho niekto bude narúšať, nebude mať nárok na peniaze z európskeho rozpočtu.

Napokon ho členské štáty schválili napriek protestom Varšavy a Budapešti, ktoré blokovali Plán obnovy aj sedemročný rozpočet EÚ (Viacročný finančný rámec), teda takmer dva bilióny eur. Namietali, že nový mechanizmus sa môže vzťahovať nielen na finančné záujmy, ale môže byť zneužitý na nátlak v kultúrnych a etických otázkach.

Slovensko vtedy na rozdiel od Nemecka nezaujalo zdržanlivý postoj a pridalo sa k Bruselu a kritikom vyšehradských partnerov. Angela Merkelová sprostredkovala kompromis – mechanizmus na ochranu právneho štátu sa bude používať len v prípade ohrozenia finančných záujmov EÚ, Maďarsko s Poľskom ho dali preveriť na Súdnom dvore EÚ a až do jeho rozsudku sa mechanizmus uplatňovať nemal. Je to explicitne uvedené v záveroch samitu.

Najnovšie autorské články