Veriaci sa vydali na biblické potulky s evanjelistom Lukášom

Ilustračný obrázok. Foto: pixabay.com

Edukačno-misijné centrum (EMC) ECAV je novou platformou, ktorá vznikla 1. januára 2022 na pôde Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. EMC nechce byť „papierovou inštitúciou“, ale „mechanizmom služby“ – chce slúžiť reálnym potrebám evanjelickej cirkvi v oblasti misie a vzdelávania.

EMC ponúka školenia z rôznych oblastí, ktoré si môžete objednať podľa svojich preferencií a dopytu v cirkevných zboroch, seniorátoch, cirkevných školách, ale aj ako skupina laikov.

Jednou z prvých aktivít spomínaného EMC sú online biblické štúdiá pod názvom Na potulkách s Lukášom. Uskutočňujú sa každú sobotu od 17:30 do 18:30 cez platformu Zoom.

Postupne budeme sobotu čo sobotu putovať kapitolami Evanjelia podľa Lukáša v sprievode evanjelických duchovných. Pridajte sa k nám a rozšírte svoje poznatky v spoznávaní Biblie.

Všetky zrealizované biblické štúdiá nájdete dodatočne zverejnené aj na YouTube kanáli ECAV s vami.

Foto: ECAV
PR článok
Ďalšie články