V decembri 2021 zomrelo na Slovensku 7,5 tisíca osôb, čo je o 43 percent viac ako priemer predošlých piatich rokov. COVID-19 bol v poslednom mesiaci vlaňajška druhou najčastejšou príčinou úmrtí po ochoreniach obehového systému, podľahol mu každý piaty zomretý. Za celý minulý rok 2021 dosiahol podľa predbežných údajov počet zomretých na Slovensku 73,1 tisíca osôb.

Decembrový počet 7,5 tisíca zomretých osôb bol približne rovnaký ako v novembri 2021 a súčasne to bolo o niečo viac ako v decembri 2020, keď začínala vrcholiť druhá vlna pandémie. Ešte vyšší mesačný počet zomretých v priebehu jedného mesiaca zaznamenalo Slovensko len na začiatku roka 2021. Vyplýva zo z predbežných dát, ktoré zverejnil Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

„Miera nadúmrtnosti sa začala znova zvyšovať v októbri 2021, decembrové čísla boli približne na úrovni novembrových, na Slovensku zomrelo takmer o polovicu viac ľudí ako priemerne v rovnakom mesiaci v rokoch pred pandémiou,“ vysvetlila Zuzana Podmanická, riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR.

Rekordné ročné počty úmrtí

Za celý rok 2021 zomrelo na Slovensku podľa predbežných údajov 73,1 tisíca osôb. Presnejšie dáta by mal ŠÚ SR priniesť po spresnení v marci. Kým v predpandemickom období zomieralo na Slovensku ročne v priemere 51- až 54-tisíc osôb, v prvom roku pandémie 2021 stúpol tento počet na necelých 60-tisíc. Na porovnanie, v poslednom roku druhej svetovej vojny 1945 zomrelo na území SR 67,5 tisíca ľudí.

„Takto vysoké počty zomretých osôb dosahovalo Slovensko na začiatku 20. storočia a približne rovnakú hrubú mieru úmrtnosti sme mali tesne po druhej svetovej vojne. V oboch prípadoch však musím doplniť, že to bolo pri výrazne mladšej vekovej štruktúre obyvateľstva a pri početne menšej populácii,“ vysvetlil Branislav Šprocha z Prognostického ústavu Centra spoločenských a psychologických vied SAV a Výskumného demografického centra pri INFOSTAT-e.

Rozdiely v nadúmrtnosti v regiónoch sa znížili

V decembri 2021 sa zmiernili rozdiely v úrovni úmrtnosti medzi krajmi SR. Nadúmrtnosť, teda zvýšený počet zomretých v porovnaní s päťročným priemerom, sa v decembri prejavila už štvrtý mesiac po sebe vo všetkých ôsmich krajoch. V šiestich bola vyššia ako v priemere za celé Slovensko.

Nárast počtu úmrtí sa pohyboval od 19 percent po 56 percent. Najhoršia situácia bola v Trenčianskom a v Košickom kraji, v oboch zomrelo o polovicu viac ľudí ako v predošlých rokoch. Najlepšia situácia bola na konci roka 2021 v Nitrianskom kraji (nadúmrtnosť 19 percent), nasledoval Bratislavský kraj (nadúmrtnosť 31 percent).

(viac…)

Najnovšie autorské články