Na pandemické postoje vplývajú aj kultúrne preferencie, vyplýva z českého výskumu. Príslušnosť k západoeurópskym hodnotám koreluje s odpoveďami na otázky o ochote zaočkovať sa, nedôvere k dezinformáciám a súhlase s prísnymi trestami za falšovanie covidpasov.

Nástupnícke štáty Sovietskeho zväzu majú oproti západoeurópskym štátom nižšiu mieru zaočkovanosti. Českí vedci potvrdili tento trend vlastným výskumom. Zdá sa, že existuje pomerne silný vzťah medzi očkovaním a pocitom kultúrnej príslušnosti k západnej alebo východnej Európe.

Ak máte silný vzťah k demokracii západného typu a záleží vám na deľbe moci, právnom štáte či ochrane ľudských a občianskych práv, existuje väčšia šanca, že sa dáte zaočkovať proti ochoreniu COVID-19. Vyplýva to z výskumu vedcov z Psychologického ústavu Akadémie vied ČR a Masarykovej univerzity v Brne.

Tí, ktorí sa cítia ako súčasť demokratickej Európy, sú zaočkovaní takmer na 90 percent, rovnako aj tí, ktorí sa považujú za súčasť západnej civilizácie/kultúry (89,2 percenta).

Najnovšie autorské články