Petr Drulák Profesor medzinárodných vzťahov.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron nedávno natvrdo pomenoval, čo väčšina jeho náprotivkov v boji s covidom mlčky praktizuje. Vyhlásil, že s chuťou otrávi život nezaočkovaným. Hovoril s istotou technokrata, ktorý nepotrebuje diskutovať o svojej pravde a navyše si je istý podporou zaočkovanej väčšiny. Bez nej by mu hrozilo, že dopadne ako pred niekoľkými rokmi, keď s rovnakou aroganciou, vtedy motivovanou bojom proti klimatickým zmenám, presadil dane, ktoré vyvolali hnutie žltých viest.

Nejde iba o Macrona a nejde len o očkovanie. Technokratov všetkých krajín spája nadšenie z toho, ako budú riadiť globálnu klímu či vytvárať nové a nové rodové kategórie. Technokracia, v ktorej si klika expertov nárokuje vládu nad spoločnosťou, karikuje rozumnú myšlienku, aby politické rozhodnutia vychádzali z odbornej expertízy.

Čo je dobre a čo nie

Ak sa dnes stúpenci očkovania, riadenia klímy a rodovej inflácie sebaisto odvolávajú na vedecký pokrok, je namieste pripomenúť, že sebaistota expertov tiež stojí za obrovskými škodami. Je dobre, že dokážeme vyrábať energiu aj zo slnka a vetra a že máme technológie šetrnejšie k ľuďom aj k prírode. Pripomeňme si však expertov, ktorých objavom a odporúčaniam vďačíme za devastáciu prírody a otravu našich organizmov.

Najnovšie autorské články