Pandémia a súvisiace politiky polarizujú spoločnosť a prehlbujú aj generačné rozdelenie. Mladí sa cítia pandémiou zasiahnutí viac ako starí. V postkomunistickej spoločnosti má však generačné rozdelenie ešte silnejší náboj. Pre budúcnosť demokracie to neveští nič dobré.

Pandémia čínskeho koronavírusu prehlbuje v Európe latentný medzigeneračný konflikt. Hoci na prvý pohľad bola pandémiou zasiahnutá predovšetkým staršia generácia, mladí sa cítia postihnutí viac. Nejde len o pocit krivdy, ale aj o zmenu postoja voči autorite štátu.

Vo východnej Európe sú generačné rozdiely vyostrené aj postkomunistickou transformáciou. Generácia dnešných päťdesiatnikov a starších štyridsiatnikov, ktorá vstupovala do produktívneho veku v 90. rokoch minulého storočia, má veľmi špecifickú životnú skúsenosť. Táto generácia preto môže ťažko porozumieť tej prechádzajúcej i tej nasledujúcej. Chýbajúci spoločný pohľad na svet a jeho problémy nutne rozkladá spoločenskú súdržnosť.

Sú obeťami pandémie mladí alebo starší?

Úvahy o nerovných dopadoch protipandemických opatrení sa opakovane objavovali v priebehu minulého roku vrátane generačných rozdielov. Ja sám som v marci upozorňoval, že zatiaľ čo čínsky vírus postihuje najmä starších, prijaté opatrenia dopadajú na mladú a strednú generáciu.

(viac…)

Najnovšie autorské články