Známy kanadský profesor a psychológ Jordan Peterson oznámil svoju rezignáciu na poste profesora Torontskej univerzity. Ako dôvod uviedol prechod akademickej obce k ideológii „diverzity, inklúzie a rovnostárstva“, ktorá podľa neho ničí vzdelávanie i podnikanie.

V komentári pre kanadský portál National Post teraz už bývalý profesor Torontskej univerzity Jordan Peterson vysvetlil, aké dôvody a skúsenosti ho viedli k opusteniu práce na univerzite, ktorú podľa vlastných slov miloval.  

„Po prvé, moji kvalifikovaní a výborne vzdelaní belošskí heterosexuálni absolventi (a mimochodom, mal som aj mnoho ďalších) čelia malej šanci, že im univerzita ponúkne výskumné programy, napriek ich hviezdnym vedeckým spisom,“ píše Peterson.

Hlavným dôvodom je vraj takzvaná DIE, skratka pre smernice diverzity, inklúzie a rovnostárstva, avšak ďalším faktorom je podľa odchádzajúceho profesora fakt, že jeho absolventov trestajú vyslovene za to, že sú jeho študentmi. Peterson sa považuje za akademicky nevítanú osobu pre svoje filozofické postoje.

Nemožné kvóty

„Ako môžem prijať potenciálnych výskumníkov a vyučovať ich v dobrej viere, pokiaľ viem, že nádej na ich ďalšie zamestnanie je minimálna?“ pýta sa filozof. To však nie sú jediné dôvody. Sťažuje sa aj na to, že v tamojšom vyššom vzdelávaní je nedostatok kvalifikovaných menšín, a teda nedokážu dostatočne rýchlo splniť nastavené kvóty pre diverzitu a politickú korektnosť, čo má zase len dôsledky pre bielych študentov.

„Toto je známa vec u ktoréhokoľvek pravdovravného akademika, ktorý slúžil vo výberovej komisii za posledné tri desaťročia,“ podotýka Peterson. Vo výsledku to podľa neho znamená, že ak sa vzdelanie riadi týmito ideologickými požiadavkami, tamojšie univerzity produkujú generáciu podpriemerných výskumníkov.

(viac…)

Najnovšie autorské články