Na obrazovky Slovenskej televízie prichádza nová dokumentárna relácia z produkcie projektu Godzone s názvom Odhodlaní putovať. Cieľom relácie je spopularizovať tradíciu pútí, ich duchovného dedičstva a priblížiť ju mladej generácii.

Krátky dokumentárny program (25 minút) ponúka divákovi nový pohľad na zmysel pútí, ktoré patria medzi katolícke tradície. Moderátor a „amatérsky pútnik“ Ján Hudáček sprevádza diváka sviežou a dynamickou formou pútnickými miestami na Slovensku. Hľadá duchovnú podstatu toho, prečo ľudia dané miesta pravidelne navštevujú.

Prostredníctvom miestnych obyvateľov, správcov či kňazov sa divák dozvedá viac o príbehu, histórii, súčasnom dianí, ale aj o rôznych zaujímavostiach danej lokality. Jedným z cieľov je divákovi ukázať, aký duchovný rozmer konkrétne pútnické miesta ponúkajú a čo môže mladá generácia na Slovensku prijať cez toto duchovné dedičstvo. Relácia je pretkaná stretnutiami s ľuďmi, ktorí môžu byť inšpiráciou pri aktívnom prežívaní viery.

Koncept relácie je dynamický a pre mladého diváka atraktívny svojím spracovaním, ktoré je blízke trendom “travelvlogov” a cestovateľských dokumentov.

Foto: Godzone

Najnovšie autorské články