Pápež František poslal osobný list Jeannine Gramickovej, rehoľníčke, ktorá dlhé roky bojuje za požiadavky LGBT aktivistov. Rehoľníčke, ktorá je spoluzakladateľkou kontroverznej organizácie New Ways Ministry, sa poďakoval za jej blízkosť, súcit a nehu.

Jezuitský magazín America 7. januára informoval o tom, že pápež František poslal sestre Jeannine Gramickovej list, v ktorom jej blahoželá k 50. výročiu jej služby pre LGBT ľudí.

Krátky list bol napísaný rukou. Prinášame ho v plnom znení tak, ako ho zverejnil portál America:

Drahá sestra,
veľká vďaka za tvoj list. Potešila ma správa o tvojom 50. výročí.
Tvoj list mi pripomenul „štýl“ Boha... Boh má svoj vlastný štýl, ako s nami komunikuje. A ten štýl by sme mohli zhrnúť do troch slov: blízkosť, súcit, neha.
A ja premýšľam nad 50 rokmi tvojej služby, ktoré boli 50 rokmi s týmto „štýlom Boha“, 50 rokov blízkosti, súcitu a nežnosti.
Nebála si sa „blízkosti“ a približovala si sa „utrpením s“ [súcitom], bez toho, aby si niekoho odsudzovala, ale s „nežnosťou“ sestry a matky.
Ďakujem ti, sestra Jeannine, za všetku tvoju blízkosť, súcit a nežnosť.
Modlím sa za teba. Prosím, nezabudnite sa za mňa modliť. Zdravím Yaya (Obdulia).
Nech vás žehná Ježiš a svätá Panna nech vás chráni.
Bratsky,
František

Najnovšie autorské články