Vo svojich prejavoch v tomto týždni pápež vystríhal pred „cancel culture“, kultúrou vyraďovania. Prihovoril sa za otcov a matky v ťažkostiach, najmä ak riskujú život pre deti. Povedal, že ak ľudia nemajú možnosť zarobiť si na chlieb, ide o sociálnu nespravodlivosť.

Pápež František sa v „najväčšom geopolitickom prejave roku“ aj tentoraz prihovoril veľvyslancom, ktorí sú akreditovaní pri Svätej stolici. Ako sme písali, vyzdvihol návštevu Slovenska v septembri 2021 ako „príležitosť stretnúť sa s katolíckymi veriacimi a kresťanmi iných vyznaní a viesť dialóg so židovskou komunitou“.

Pripomenul starostlivosť o životné prostredie, o zdravie, naliehavosť očkovať obyvateľov proti ochoreniu COVID-19 aj vôľu riešiť migráciu, ktorá nie je „problém niekoho iného“. Sťažoval sa aj na nedostatok efektívnosti mnohých medzinárodných organizácií a prvý raz sa priamo zmienil o takzvanej „cancel culture“, kultúre rušenia. Dosiaľ používal talianske slovné spojenie „cultura dello scarto“ s rovnakým významom:

„Považujem to za formu ideologickej kolonizácie, ktorá nedáva priestor slobode prejavu a teraz stále viac nadobúda podobu „cancel culture“, ktorá zaplavuje mnohé sféry a verejné inštitúcie. Pod zámienkou obrany rozmanitosti nakoniec ruší akýkoľvek zmysel identity pod hrozbou umlčania pozícií, ktoré obhajujú úctivé a vyvážene pochopenie pre rozličné vnímavosti. Formuje sa druh nebezpečného ´jednostranného myslenia´, ktoré núti popierať históriu – či ešte horšie, prepisovať históriu – na základe súčasných kategórií, a každá historická situácia sa musí interpretovať podľa hermeneutiky danej doby, nie súčasnosti.“

Pápež je nablízku otcom a matkám, najmä ak riskujú život pre deti

V rozhovore pre vatikánske médiá katolícky líder hovoril o svätom Jozefovi a o dôležitosti nielen duchovného otcovstva a o výchove detí, budúcich otcov. Obzvlášť sa modlí za rodiny, ktoré majú ťažkosti v období pandémie a ktoré musia utekať do cudziny tak ako Ježišovi rodičia Mária a Jozef:

(viac…)

Najnovšie autorské články