Le Mont Saint-Michel odhaľuje, aký hlboký význam mali kedysi pre ľudí ich sny. Ako ich ovplyvnila viera v existenciu anjelských bytostí. A v neposlednom rade symbolizuje ľudskú túžbu po spáse a po víťazstve nad zlom.

„A ja som prekvapený, akoby som objavil príbytok Boha, blúdil týmito sálami podopretými stĺpmi, týmito chodbami preniknutými svetlom, s úžasom som dvíhal oči na zvonice, na neuveriteľnú spleť vežičiek, chŕličov, štíhlych a pôvabných ornamentov, ohňostroj kameňa, čipku žuly, majstrovské dielo kolosálnej a jemnej architektúry.“

Tieto riadky napísal v roku 1882 Guy de Maupassant. A kto niekedy navštívil Le Mont Saint-Michel vie, že doslova platia aj dnes.

Le Mont Saint-Michel sme navštívil v neskorý marec roku 2016, ktorý je v Normandii ešte plný chladu. S manželkou sme si na Hore sv. Michaela rezervovali pobyt na dve noci. Chceli sme toto miesto zažiť aj bez náporu turistov.

Už pohľad z diaľky, keď sa na obzore objaví magická silueta takmer sto metrov vysokej stavby uprostred pohyblivých pieskov na pobreží Normandie, je ohromujúci. Niet divu, že si režisér Peter Jackson zvolil Horu za predlohu pre vytvorenie hlavného mesta Gondoru Minas Tirith. 

Medzi morom a oblohou

O samotnej Hore s pôvodným názvom Mont Tombe, Hrobová hora, sa predpokladá, že na nej v dávnych časoch stála keltská svätyňa. Dnes má Le Mont Saint-Michel viac než tisíctristo rokov starú históriu a jeden z dôvodov, prečo Hora dlhé stáročia fascinuje svojich návštevníkov, je ten, že ide o ostrov umiestený v zálive. Párkrát za rok zaplaví Horu mohutný príliv. Rozdiel medzi prílivom a odlivom, ktorý pri vrcholiacom prílive tvorí až pätnásť metrov, je tretí najväčší na svete. A Hora zostane stáť obklopená vodami akoby sa na nich vznášala.  

Postavenie Le Mont Saint-Michel ovplyvnila jedinečná súhra teológie, filozofie, mystiky, politiky a ekonómie. Dnešný turista môže dostať závrat, ak sa zadíva dole zo západnej terasy na balvany bičované vlnami, môže pozorovať širokú oblohu nad Bretónskom či pocítiť bázeň pri pohľade na vysokú sochu archanjela strácajúcu sa v oblakoch. Ale aby naozaj spoznal, aký význam mal Le Mont Saint-Michel pre svojich staviteľov a milióny pútnikov dávnych dôb, mal by porozumieť dôležitosti kresťanských symbolov.

Le Mont Saint-Michel odhaľuje, aký hlboký význam mali kedysi pre ľudí ich sny. Ako ich ovplyvnila viera v existenciu anjelských bytostí. A v neposlednom rade symbolizuje ľudskú túžbu po spáse a po víťazstve nad zlom. Bez týchto mocných symbolov by Le Mont Saint-Michel nebol nikdy postavený. Le Mont Saint-Michel je totiž architektúra vložená do služieb spirituality.

In diebus nostris

Padá súmrak a chladné tiene v úzkych kamenných uličkách malého mesta vôkol opátstva nahradili davy ľudí. Už nepočuť stovky rôznych jazykov. Nemusíte sa predierať davom. Starobylá Hora sa ponorila do ticha. Nad priečelím obchodníkov so suvenírmi a reštauráciami sa zapaľujú staré lampy. Tmavnúcim povetrím sa nesie iba hučanie mora, fučanie studeného vetru a škrekot čajok. Už viac ako tisícročie sa medzi týmito drsnými múrmi vznášajú modlitby. Takáto nesmierna koncentrácia modlitieb vždy zmení dané miesto.

Je to priam hmatateľné. Niečo z tých vdychov a prosieb ako neviditeľný mach pokrýva každú skalu a každé drevo tejto Hory.

Hrozivý živel a archanjel

V čase nášho príchodu nebol Le Mont Saint-Michel obklopený vodou. Dnes sa dá na Horu dostať po Pont Passerelle, ale v dávnych dobách, keď žiadny most neexistoval, znamenali prílivy, pohyblivý piesok a husté hmly hlavné nebezpečenstvo pre dávnych pútnikov.  

Apoštol Ján vo svojej Apokalypse opisuje majestátnu víziu „nového neba a novej zeme“, v ktorej, čo je zaujímavé, už viac nebude more. V Apokalypse vystupuje z mora šelma, ktorá prichádza na pomoc Satanovi. More alebo akákoľvek veľká masa vodstva predstavovala v kresťanskej symbolike beztvarosť a chaos. More bol hrozivý živel. V jeho temných hĺbkach prebývali démonické sily. Súčasné chápanie mora alebo oceánu ako symbolov tajomstva, nekonečna, pokoja, meditácie či dokonca nádeje je tak na hony vzdialené pôvodnej kresťanskej predstave. Tento rozdiel je dobré mať na pamäti, pretože predstavuje jeden z interpretačných kľúčov pre pochopenie pretrvávajúceho mystéria Le Mont Saint-Michel.     

(viac…)
Najnovšie autorské články