Novelu azylového zákona, ktorú v stredu schválila vláda, predložil minister vnútra Roman Mikulec. Hoci vo vláde prešla, proti návrhu sa postavili poslanci okolo Anny Záborskej z klubu OĽaNO. O novele bude onedlho rozhodovať parlament, poslanec Vašečka upozorňuje, že ak nebudú akceptovať ich požiadavky, poslanci Kresťanskej únie novelu nepodporia.

Ministerstvo vnútra novelu zákona o azyle zdôvodňuje tým, že "návrh zákona systémovo upravuje prvotnú integráciu azylantov a cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana". Plus, že je potrebné zosúladiť náš právny poriadok s právom Európskej únie. Ide o prvú vážnejšiu zmenu legislatívy, odkedy je na čele Migračného úradu MV SR Ján Orlovský. Ten má minulosť spojenú s neziskovým sektorom, pôsobil v Nadácii otvorenej spoločnosti aj iných mimovládkach.

Orlovského menovanie prekvapilo časť vládnej koalície, keďže žiadna zo strán nemala v programe otváranie sa alebo podporu imigrantom. Naopak, Richard Sulík či Boris Kollár patrili popri Robertovi Ficovi k najtvrdším kritikom merkelovskej politiky v EÚ.

Hlavným cieľom novely z dielne Orlovského je podľa Dôvodovej správy k zákonu "uprednostnenie posudzovania
a poskytovania doplnkovej ochrany z dôvodu vážneho bezprávia pred udeľovaním azylu na účel zlúčenia rodiny, ale aj pred udeľovaním azylu z humanitných dôvodov". Práve inštitút zlučovania rodín je častým nástrojom, ktorým sa zvyšujú počty imigrantov na území západných štátov.

Novela však rieši aj peniaze, konkrétne navyšovanie finančnej podpory pre žiadateľov o azyl, zvlášť okamžité dávky, opäť citát z dôvodovej správy: Zákon "zvyšuje jednorazový príspevok pre azylantov z 1,5-násobku sumy životného
minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu na 3-násobok tejto sumy; zavádza jednorazový príspevok v rovnakej výške aj pre cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana; zavádza integračný príspevok pre azylantov a cudzincov, ktorým sa poskytla doplnková ochrana počas obdobia šiestich mesiacov".

Ministerstvo vnútra chce tiež zabezpečiť pomoc s ubytovaním pre žiadateľov, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana, plus ponúka sociálne a psychologické poradenstvo a takzvaný "kurz kultúrnej orientácie pre azylantov a cudzincov na základe ich individuálnych potrieb".

(viac…)
Najnovšie autorské články