Vynálezca, učiteľ i katolícky kňaz, ktorý však o svojich prelomoch verejne príliš nepísal. Napriek tomu ako prvý zostrojil elektromotor či dynamo. Reč je o Štefanovi Aniánovi Jedlíkovi, rodákovi zo Slovenska. Svojou vedeckou prácou prispel k rozvoju svetovej elektrotechniky.

Neďaleko Nových Zámkov nájdeme obec Zemné. Toto nenápadné sídlo je rodiskom významného slovenského učiteľa, kňaza a vynálezcu Štefana Aniána Jedlíka, ktorý sa tu narodil 11. januára v roku 1800. Zásadne prispel do svetového vývoja elektrotechniky.

Otázka pôvodu nie je úplne priamočiara, ako to u mnohých osobnostiach z obdobia Uhorska býva. Aj keď sa narodil na Slovensku, vyrastal v maďarskom prostredí. Jeho matka bola Maďarka a otec Slovák, rodným jazykom mu bola podľa všetkého maďarčina. Slovenčinu si osvojil počas štúdií v Trnave a nemčinu na Kráľovskej akadémii v Bratislave.

Národnostné otázky však nepatrili k jeho zameraniam. Venoval sa predovšetkým vede a učeniu, ale i viere. Ako sedemnásťročný vstúpil do rádu benediktínov a prijal meno Anián. Po štúdiách v Rábe (Győr) a Panónskom vrchu (Pannonhalma) bol vysvätený za kňaza.

Neskôr sa stal doktorom a profesorom, pričom v rokoch 1825 až 1831 vyučoval v Rábe fyziku a prírodopis. Následne sa vrátil na Kráľovskú akadémiu do Bratislavy, kde však bol nespokojný s vybavením tamojšieho fyzikálneho kabinetu. Podnikal preto cesty do okolitých krajín, aby zakúpil lepšie prístroje.

Mnoho pokusov

V roku 1839 sa stal profesorom matematiky a fyziky na univerzite v Pešti, kde sa tiež pričinil o vynovenie tamojšej výbavy. V roku 1858 sa stal členom Uhorskej akadémie vied. Dokopy prednášal a vyučoval 58 rokov.

Popri učení sa venoval i rozsiahlej vedeckej práci. Uprednostňoval praktický prístup pred teóriou a vykonal mnoho pokusov, najmä v oblasti elektriny. V jednom zo svojich spisov opísal 292 pokusov, medzi nimi i jeho vlastné nové výtvory.

(viac…)
Najnovšie autorské články