Každoročná udalosť kresťanskej ženskej konferencie z produkcie projektu Godzone, je vždy dlho očakávanou udalosťou. Tá tohtoročná, siedma v poradí, sa uskutoční online, už 28. až 29. januára tohto roku. Čo bude témou dní venovaných len a len ženám?

Ženská konferencia je unikátnym podujatím, ktoré vytvára miesto stretnutia žien z rôznych kútov Slovenska a Česka. Tak ako minulý rok, aj tentokrát sa konferencia uskutoční výlučne v online priestore. Záujemkyne sa teda môžu pripojiť z ktoréhokoľvek kúta sveta. Konferencia bude 28. až 29. januára 2022, prihlasovanie je spustené na stránke stopy.godzone.sk

Téma tohtoročnej ženskej konferencie nesie názov Stopy. Tému približuje aj nové promo video či text, ktorý organizátori zverejnili na webe podujatia:

„Každá žena má za sebou i pred sebou cestu, ktorá je unikátna. Nikto tou cestou nikdy nekráčal a po nás ani nikdy viac neprejde. Ostanú po nás však stopy, odtlačky. Hlboké, i menej viditeľné. Všade kam stúpia naše nohy, všetko čoho sa dotkneme, slová, ktoré vyslovíme či nevyslovíme sú hlbokou stopou nás samých a všetko naokolo si pamätá, že sme tadiaľ prešli. Avšak stopy našej cesty sa odtláčajú priamo do nás. Ostanú všade. Navonok, no najmä v celom našom vnútri. Sú jazvami a sú aj pohladením, sú otvorenými ranami aj múdrosťou. Na tejto ceste je však každý ideál ilúziou, ktorá nám bráni vidieť sa očami Pravdy, ktorá sa nedokáže dívať bez lásky. Veď výsledkom inakosti nie je chaos, ale celistvosť. Aké stopy po nás ostanú, ak nám pravdu o nás povie ten, ktorý je Pravda sama?

Najnovšie autorské články