Rasistická politika či legitímna snaha pomôcť? Liečba pacientov s koronavírusom v USA je v niektorých štátoch rasovo podmienená. Niekde napríklad dostanete prednostne lieky, len ak nie ste beloch.

Už sa nehľadí len na zdravotnú rizikovosť pacienta, ale i na jeho rasu. Podľa portálu Washington Free Beacon k tomu pristúpili viaceré americké štáty. Odporúčanie však prišlo zhora – konkrétne zo Správy potravín a liečiv (FDA). Téme sa venuje aj americký senátor Marco Rubio.

FDA povolila použitie monoklonálnych protilátok a orálnych antivirotík pre ľudí s ochorením COVID-19, avšak len pre vysoko rizikových pacientov. Zároveň zverejnila zoznam konkrétnych faktorov, ktoré majú vplyv na túto rizikovosť. Jedným z nich je rasa pacienta.

Pri monoklonálnych protilátkach sotrovimab sa spomína, že rasa či etnicita človeka môže ovplyvniť vážnosť priebehu ochorenia u jednotlivých pacientov. Pri lieku Paxlovid sa zasa v definícii vysokorizikových pacientov spomínajú rasové menšiny z dôvodu „systematickej zdravotnej a spoločenskej nerovnosti“.

Rasa dôležitejšia ako krvný tlak

Ide o nezáväzné nariadenie, ktoré má len odporúčací charakter. Viacero amerických štátov si ich však vzalo k srdcu. V New Yorku majú napríklad rasové menšiny (teda nebelosi) automaticky nárok na covidovú liečbu, bez ohľadu na vek či zdravotný stav.

Utahu majú ľudia hispánskej či černošskej rasy viac „rizikových bodov“ v prípade ochorenia COVID-19 u osoby s ochorením srdca. Čím viac rizikových bodov, tým jednoduchší prístup k monoklonálnym protilátkam.

Nakoniec, v štáte Minnesota si úradníci vytvorili vlastný etický systém, v ktorom má v zásade 18-ročný černoch prednosť pri liečebných postupoch proti koronavírusu pred belošským dôchodcom. Napríklad vysoký krvný tlak u pacientov nad 55 rokov má v hodnotení rizika len jeden bod. Ak je človek inej rasy ako bielej, tak má už body dva.  

„Ozrejmenie z FDA znamená, že okrem zdravotných problémov môže byť vzatá do úvahy aj samotná rasa či etnicita pri identifikácii pacientov, ktorým môže najviac pomôcť záchranná liečba,“ píše sa v plánoch Minnesoty.

Na západe nič nové

Nejde o úplnú novinku v prostredí amerického zdravotníctva. Už v apríli minulého roku vyhlásila dvojica lekárov z Bostonu, ktorí vyučujú na prestížnej Harvardovej univerzite, že treba pri zdravotnej starostlivosti prihliadať na rasu.

(viac…)
Najnovšie autorské články