Ako sa ukázalo po páde ruského impéria, progresivistická ideológia sociálnej spravodlivosti Sovietov prežila, vraví český politológ, disident a vydavateľ Alexander Tomský. Európska jakobínska nomenklatúra podľa neho hovorí o individuálnych ľudských právach, ale ľudu, hoci je zdrojom legitimity v každej ústave, sa starostlivo vyhýba.

Z nepoučiteľnosti Európskej únie má obavy a hovorí, že parlamenty členských štátov stratili moc v prospech inštitúcií EÚ. Neverí ani v udržanie liberálnej demokracie, ktorá podľa neho v pôvodnej podobe v globalizovaných štruktúrach neprežije.

Vaše životopisy zvyknú uvádzať, že ste boli kedysi profesorom sovietológie. Čo si pod tým môžeme predstaviť?

Ako väčšina humanitných odborov to bola naozaj veľká pseudoveda. Pôvodne som vyštudoval poctivú politickú filozofiu – Aristoteles, Platón, Akvinský, Machiavelli, Locke a tak ďalej. Sovietológia bola v móde, a tak som si naštudoval Marxa, Trockého, Lenina i Stalina, občas niečo z vedeckého komunizmu pre pobavenie študentov a sledoval politický a hospodársky vývoj Sovietskeho zväzu a jeho satelitov. Mojím veľkým učiteľom bol Alain Besançon, to bol tiež solídny historik a špecialista na ruské pravoslávie. V podstate to bola žurnalistika, ale na rozdiel od politických sympatizantov so Sovietmi, ktorých bola väčšina, náš ústav viedol studenú vojnu.

To už sa dnes nikde nevyučuje?

To nie, to padlo so sovietskym impériom v roku 1991.

Z vašich kritických komentárov o EÚ má však čitateľ pocit, akoby sa vaša expertíza ešte mohla vrátiť. Ako hlboko siaha vaša skepsa voči EÚ?

To máte pravdu, som odchovancom prastarého anglického pojatia demokracie a štátu, ktoré nakoniec viedlo k brexitu. Nadnárodná, nevolená, neodvolateľná, politicko-byrokratická vláda, ktorá usiluje uskutočniť utópiu a buduje zatiaľ pomerne mäkké impérium. Nemilosrdne rozhoduje o našom dlhodobom osude, viď dnešná Európska zelená dohoda, to je v rozpore s demokraciou, nezávislosťou justície, zvykovým právom.

Demokracia musí fungovať tiež zdola. Tri roky nechcela britská politická reprezentácia uznať výsledok hlasovania o brexite, ale nakonec jej nič iné nezostalo, spoločenský konflikt sa nedal inak, teda demokraticky, urovnať. Úplne by sa zdiskreditovala.

(viac…)

Najnovšie autorské články