Problémy, ktorým ekonomiky čelia v posledných dvoch rokoch, plynú aj z veľkej snahy o efektívnosť. Tá neumožňuje vytvárať prebytočné kapacity, ktoré robia systém odolnejším. Reštrukturalizácia ekonomiky po pandémii obsahuje aj voľbu medzi istotami a ďalším rastom.

Variant omikron dáva nádej na skoré ukončenie pandémie čínskeho koronavírusu, aspoň v súčasnej podobe smrtiacej choroby. Rok 2022 by mohol byť reštartom normálneho fungovania ekonomického i spoločenského života. V ekonomickej oblasti to bude znamenať aj určitú reštrukturalizáciu. Otázkou je, ako by malo naše hospodárstvo po pandémii vyzerať.

Pandémia ukázala, že nastavenie globalizovanej ekonomiky nebolo práve robustné. Netýka sa to len súkromného sektora, rovnaký problém sa objavil pri verejne poskytovaných službách, najmä v zdravotníctve. Značná časť ľudí s týmto nastavením nie je spokojná a ich obavy sa pridávajú k rôznym iným kritikám globalizácie.

Na druhej strane ani pandémia neprekryla dlhodobý trend boja proti klimatickej zmene. Je zaujímavé, že v tejto oblasti sú požiadavky opačné – či už si to žiadatelia uvedomujú alebo nie. Nahradzujeme pomerne robustný systém energetického zásobovania iným, snáď ekologickejším, ale rozhodne rizikovejším. Nekonzistentné preferencie ohľadne rizika sa môžu stať vážnym politickým problémom.

Najnovšie autorské články