Konzervatívci plávali v roku 2021 v silnom protivetre. Milan Krajniak to chce zmeniť a presadiť, aby sa štát zmenil na prorodinný.

Bude tento rok rodičovský bonus?

Mám tri zásadné priority na prvý polrok 2022, ktorými chcem zmeniť nastavenie Slovenska v prospech prorodinnej spoločnosti. Prvým je schválenie vykonávacieho zákona k rodičovskému bonusu a ďalšie zmeny v dôchodkovom systéme. Po druhé by som bol rád, aby tá časť daňovej reformy na podporu rodín s deťmi, ktorú navrhol minister financií, bola legislatívne schválená už do leta 2022. A do tretice chcem, aby sme prijali zákon o podpore rodinných podnikov, ktorý na Slovensku doteraz nie je. Z hľadiska prorodinnej konzervatívnej politiky by sme tak pokryli celý život človeka – od narodenia dieťaťa cez ekonomicky aktívny vek až po dôchodok. Za tento polrok by sme vedeli posunúť tento štát k prorodinnému typu spoločnosti, kde má rodina strategickú podporu štátu v každej etape života jednotlivca.

Pred polrokom ste zvolali stretnutie s novinármi, oznámili ste tri termíny, ako bude rodičovský bonus prechádzať. Za ten polrok sa však nestalo nič. Mediálne to vyzerá tak, že ste zahnaný do kúta. Prečo by sa to teraz malo podariť?

Za ten polrok sme všetky zložky dôchodkovej reformy dôkladne pripravili, prediskutovali a teraz sme v realizačnej fáze. So všetkými koaličnými partnermi máme vydiskutované zhody aj rozpory. Neočakávam, že sa podarí odstrániť všetky rozpory. Vo vládnej koalícii máme aj progresívcov, sme tam aj my konzervatívci, ale o tom je koaličná vláda. Aj my musíme rešpektovať veci, ktoré nie sú úplne podľa nášho gusta. Recipročne očakávam, že celá vládna koalícia podporí aj prorodinné a konzervatívne reformné priority z programového vyhlásenia vlády.

To, že zákony sú pripravené, ste hovorili už pred polrokom.

Odvtedy boli v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Po zapracovaní pripomienok som sa rozhodol akceptovať tri zásadné pripomienky, aby rodičovský bonus prešiel. Po prvé som splnil sľub Eduardovi Hegerovi, ktorý som mu dal ako čerstvo vymenovanému premiérovi v apríli 2021. A to, že vezmem na seba to bremeno a dám do Plánu obnovy zlepšiť dlhodobú udržateľnosť financií o 1,8 percenta HDP z pohľadu 50 rokov tak, ako EÚ žiada... Žiaden iný rezort takýto merateľný záväzok do Plánu obnovy nedal. Ale podarilo sa mi to. Pripravená dôchodková reforma vrátane rodičovskému bonusu zlepšuje dlhodobú udržateľnosť dôchodkového systému o 1,86 percenta. A celkovo zlepšuje udržateľnosť verejných financií o 2,4 percenta HDP.

Po druhé, vyhovel som ministrovi financií v tom, že rodičovský bonus bude taký, aby z dlhodobého hľadiska nezhoršoval udržateľnosť verejných financií. Aj to som splnil. Zmenou výpočtu aktuálnej dôchodkovej hodnoty sme vykompenzovali rodičovský bonus. Je to presne 0,6 percenta HDP za 0,6 percenta HDP v horizonte 50 rokov. Neurobí sa žiadna diera v celom dôchodkovom systéme.

Do tretice som ustúpil ministrovi hospodárstva. V našom návrhu bolo zrušenie odvodových stropov, lebo z odvodov najbohatších sme okrem iného chceli financovať rodičovský bonus. Považujem to stále za solidárne, ale ustúpil som ministrovi hospodárstva a predseda SaS odvtedy náš návrh nekritizuje. Odvtedy diskutujeme len o percentách. Mám pocit, že som vyhovel všetkým trom kľúčovým kolegom vo vláde, a preto očakávam, že neexistujú prekážky na realizáciu rodičovského bonusu.

Pred polrokom bol návrh päť percent, každé dieťa mohlo 2,5 percenta svojich odvodov poslať každému rodičovi. Ako vyzerá rodičovský bonus dnes?

Na tom sa nič nezmenilo. Ale máme deväť alternatív, ako môže rodičovský bonus nabiehať. Som otvorený kompromisom, ako ho zrealizovať, ale nie som otvorený otázkam o tom, či rodičovský bonus bude alebo nebude.

A čo spravíte, ak by nebol?

Zopakujem to podstatné: Aby rodičovský bonus mohol prejsť čo najskôr a v čo najväčšej výške, splnil som sľub premiérovi. Náš rezort sa ako jediný zaviazal v Pláne stability zlepšiť udržateľnosť verejných financií o konkrétne číslo. Ako jediný rezort máme konkrétny merateľný cieľ, ktorý sme v návrhu dôchodkovej reformy prvého piliera vrátane rodičovského bonusu dodržali – 1, 86 percenta HDP. Celkovo to zlepšuje udržateľnosť verejných financií o 2,4 percenta. Treťou vecou je dohoda s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom, že hospodárske zdroje nájdeme mimo zrušenia odvodových stropov.

Nebude potom podoba rodičovského bonusu len kozmetická?

Nie. V každej z pripravených variant pôjde o bonus, ktorý vyrovnáva nespravodlivosť dôchodkového systému, ktorý udržiavajú v chode deti, ktoré platia odvody. A pritom matka, ktorá vychovala najviac pracujúcich detí, má najnižší dôchodok. V roku 2023 bude novodôchodkyňa s jedným dieťaťom, ak predtým pracovala za priemernú mzdu, prichádzať ročne o 564 EUR na dôchodku. Novodôchodkyňa so štyrmi deťmi, predtým pracujúca za priemernú mzdu, bude mať ročný dôchodok nižší až o 2 952 EUR ročne, v porovnaní s bezdetnou novodôchodkyňou počas života pracujúcou za priemernú mzdu. A to nie je ani správne, ani spravodlivé a určite nie zaslúžené, práve keď pracujúce deti matiek svojimi odvodmi financujú dôchodky všetkých. Namiesto dlhých rečí vám ukážem tabuľku:

Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ako príklad môžem uviesť, že ak má dôchodkyňa dve pracujúce deti, ktoré obe pracujú za hrubú mzdu 1000 eur, od januára 2023 by mala dostávať za každé dieťa rodičovský bonus 25 eur, čo je spolu 50 eur mesačne a 600 eur ročne. Rovnako aj otec, ak poberá starobný dôchodok. Obaja rodičia by teda k dôchodku dostali de facto 14. dôchodok.

Už v pôvodnom návrhu nedošlo k tomu, aby bola nespravodlivosť odstránená, matky s viac deťmi mali stále nižšie dôchodky. Váš návrh je teda od začiatku kompromisný kvôli finančnej náročnosti. Z toho, čo hovoríte, vyplýva, že chcete ustúpiť ešte viac.

Nie. Nebavíme sa o systéme rodičovského bonusu, ale o jeho nábehu. Teda aby si systém verejných financií vedel na to v jednotlivých rokoch zvyknúť. Súčasne sme urobili opatrenia, aby mal na to štát peniaze. Čo sa týka príjmov dôchodkového systému, vzhľadom na hospodársku a sociálnu politiku, ktorú naše ministerstvo v posledných rokoch výrazne ovplyvňovalo, vieme už za rok 2021 povedať, že príjmy Sociálnej poisťovne od ekonomicky aktívneho obyvateľstva boli vyššie o 244 miliónov eur oproti schválenému rozpočtu. V roku 2023 to bude ešte viac. Dosiahli sme to tým, že sme ľudí motivovali pracovať a súčasne platiť odvody. Prvú pomoc dostával len ten, kto poctivo platil odvody a dane. Udržali sme zamestnanosť a súčasne aj príjmy sociálnej poisťovne tak, aby nevykazovala schodky a štát musel prispievať čo najmenej. A pomohli sme aj ľuďom s dlhmi.

Ako?

Pre udržateľnosť financií sme na náš návrh schválili uznesenie vlády o znížení splátok, ktoré môže exekútor mesačne zrážať z príjmu človeka, na polovicu. Aj pre ľudí s dlhmi a menšími príjmami je teraz finančne lepšie legálne sa zamestnať, platiť odvody a dane, lebo exekútor im vezme menej. Dostávame tak späť do systému ľudí, ktorí platia dane a odvody a tie sa im vrátia v čase, keď to budú potrebovať, napríklad vo forme vyšších dôchodkov.

Pred polrokom ste nakreslili zámer, ako sa mali zákony prijať od septembra do decembra. Teraz hovoríte o ďalšom polroku?

Zákony sú hotové. Teraz som urobil 9 návrhov, ako spraviť nábeh rodičovského bonusu. V každej variante pocítia adresáti bonusu už od prvého roku, že tento bonus majú.

Stále platí, že štart má byť v roku 2023?

Áno.

A čo ak by sa to nepodarilo?

Vláda nemôže fungovať tak, že niektorí koaliční partneri očakávajú, že ich reformné priority v programovom vyhlásení vlády sa splnia a súčasne nebudú podporovať reformné priority ostatných členov koalície. Ako vidíme, reformy nemocníc a národných parkov už prešli parlamentom. Reforma vysokých škôl je v parlamente. Napriek tomu, že s reformou nemocníc sme nesúhlasili, lebo takto nebola napísaná v programovom vyhlásení vlády, reforma národných parkov je v Pláne obnovy napísaná inak, a aj s reformou vysokých škôl budeme súhlasiť až po zapracovaní našich pripomienok, rešpektujem, že sú v procese. Ale rovnako recipročne žiadam, aby prešli aj naše prorodinné a konzervatívne reformy. Najmä ak sú v programovom vyhlásení vlády. Pred rokom sme s mojou výraznou podporou schválili reformu ústavy, v rámci ktorej vznikol Najvyšší správny súd. Ten nebol našou prioritou, bola to priorita progresívne orientovanej ministerky Márie Kolíkovej. My sme si vedeli predstaviť riešiť problémy v súdnictve aj bez jeho vzniku, ale rešpektovali sme to a v priebehu posledného roka mi ani nenapadlo kritizovať, že by nemali byť prijaté vykonávacie predpisy a zákon platí. Aj ja som trpezlivo celý rok počúval pripomienky koaličných partnerov k vykonávacím predpisom rodičovského bonusu, ktorý bol súčasťou tej istej novely a zakotvený je v ústave rovnako. Teraz logicky očakávam, že prejdeme k realizácii rodičovského bonusu.

Za posledné dva-tri mesiace sa stalo niekoľko vecí, ktoré tomuto optimizmu protirečia. V decembri sa schválili dve veľké reformy bez hlasov a súhlasu Sme rodina, aj bez snahy o kompromis. Súčasne Igor Matovič predložil daňovo-odvodovú reformu, z ktorej sa veľká časť týka vášho rezortu, ale na tlačovej konferencii ste s ním neboli a pozerali ste to ako jeden z divákov.

(viac…)
Najnovšie autorské články