František Mikloško recenzuje nové číslo revue Verbum. Témou, ktorej venuje pozornosť, je vzťah kresťanstva a sekularizmu.

Odoberám časopis Verbum a so záujmom sledujem jeho najnovšie smerovanie. Ostatné číslo 2/2021 sa mi veľmi páčilo odvahou nastupujúcej kresťanskej generácie na Slovensku hľadať a pomenovať kresťanský konzervativizmus ako svoj ideový program do budúcnosti. Zaujalo ma a obohatilo viacero článkov, nebudem ich jednotlivo spomínať, aby náhodou jeho autori hneď na začiatku svojej intelektuálnej cesty nespyšneli. Ak časopis vydrží v nastúpenej ceste, môže pri ňom vyrásť nová generácia kresťanských konzervatívcov. Samozrejme, táto sa musí rodiť povzbudením, ale aj v polemike a kritike. Krátko sa polemicky dotknem dvoch príspevkov, čo možno chápať aj ako môj príspevok k tejto téme.

Autorom, ktorí budú doňho písať o nedávnej histórii kresťanského konzervativizmu na Slovensku, odporúčam, aby si veci overovali a hodnotili ich z viacerých pohľadov. Tak napríklad v článku Michala Malatinského Prečo konzervatívci prehrávajú, ktorý sa mi ináč páčil, autor v jednej pasáži vychádza zo spomienok Antona Hykischa pri hodnotení začiatkov kresťanskej demokracie a skladaní prvej vlády po novembri 1989: „Ivan Čarnogurský a Ferko Mikloško sa spokojne usmievajú. Len mne je akosi čudne. Kresťania sa zrazu stali kultivátormi hospodárskych pastvín. Pastviny ducha, školstvo, vedu a kultúru prenechali liberálnym ,neznabohom’ z VPN?“

Skutočnosť, že ja som bol v tom čase vo VPN a nezúčastňoval som sa za kresťanských demokratov kádrových rokovaní, môžeme teraz nechať bokom. Ale minister školstva profesor Ján Pišút nebol „liberálny neznaboh“, ale slušný, kompetentný človek, s ktorým sa už navždy budú viazať základy cirkevného školstva na Slovensku. Rovnako minister kultúry Ladislav Snopko bol absolútne otvorený pre potreby cirkví, spriatelil sa s gréckokatolíckym biskupom Jánom Hirkom a veľa tejto cirkvi pomáhal. Ja neberiem Antonovi Hykischovi jeho pohľad na svet, ale jeho kniha spomienok nemôže byť jediným východiskom pri budovaní kresťansko-konzervatívneho myslenia na Slovensku.

(viac…)
Najnovšie autorské články