Bývalého rakúskeho kancelára Seba­s­ti­a­na Kurza zamestnáva jediný trumpovec medzi digitálnymi oligarchami. Martin Leidenfrost píše o pozoruhodnom biznis partnerstve Thiela a Kurza.

Ústredná hviezda rakúskej politiky posledných šesť-sedem rokov a dvoj­ná­sob­ný bývalý kancelár Sebastian Kurz čoskoro začne pracovať v Silicon Valley. Tú informáciu potvrdil sám Kurz, len necelý mesiac po vy­hlásení, že odchádza z rakúskej politiky. Pravda, vtedy bolo dôvodom ešte to, aby sa mohol naplno venovať svojmu novorodenému synovi Konstantinovi. Stále len 35-ročný po­li­tik sa stane „globálnym stra­té­gom“ výrazného digitálneho investora s nemeckými koreňmi Petra Thiela. Jeho ročný plat bude údajne 500-tisíc dolárov, čo je o niečo, ale nie omnoho viac ako kancelársky plat.

Kurz tým urobil veľmi zaujímavú voľbu. Už ako kancelár udržia­val čulé kontakty s lídrami technologických korporátov, mi­nu­lé le­to na kon­ferencii taj­nostkarského Yel­lowstone klu­bu v ame­ric­kej Montane stretol digitálnych oligarchov, no a odteraz bu­de pre jed­né­ho z nich pracovať.

Peter Thiel založil spolu s Elonom Muskom fi­nančnú službu PayPal a bol prvý reálny investor Facebooku. Dal do vtedy malého neznámeho startupu 500-tisíc, aby neskôr predal svoj podiel za viac ako mi­liardu dolárov. Občan Nemecka, USA a Nového Zélandu je spo­med­zi amerických ma­ji­te­ľov dát svetonázorovým outsiderom: Silicon Valley považuje za „štát jed­nej strany“ a myslí tým tú demokratickú (čítaj pro­gresivi­stic­kú). Ako je­diný z digitálnych miliardárov pod­po­ro­val v roku 2016 Do­nalda Trumpa za pre­zidenta. Thiel a Kurz majú po­dobné názory na masovú migráciu, Kurz vďačí pro­tii­mig­račnej rétorike za vzostup k moci, Thiel sa ako možno jediný v Si­li­con Valley vyslovil (v eseji Mýtus rozmanitosti) proti mul­ti­kul­turalizmu.

(viac…)
Najnovšie autorské články