Ján Čarnogurský by si rád pozrel film o bitke, ktorá sa udiala 26. až 27. augusta 1652 a spojila Slovákov a Maďarov proti Turkom.

V auguste 1652 sa odohrala bitka pri Vozokanoch neďaleko Zlatých Moraviec. Oddiel Turkov v počte asi štyritisíc mužov vyrazil z Ostrihomu na sever rabovať poživeň a zajatcov ako zásoby na zimu. Najskôr sa pokúsili zaútočiť na Nové Zámky, ale ich odrazili, potom pokračovali na Vráble a okolité dediny.

Gróf Adam Forgáč z Nových Zámkov povolal na pomoc grófa Eszterházyho z Galanty a šľachticov a vojsko z Vrábiel, Veľkých Ďarmot, Levíc, Pápy. Gróf Forgáč predpokladal, že Turci sa budú vracať aj s korisťou po ceste okolo Tesárskych Mlyňan a Veľkých Vozokan. Na poli postavili veľkú vozovú hradbu, pomedzi vozy rozmiestnili malé poľné delá. Zhromaždili asi 1 300 vojakov.

(viac…)
Najnovšie autorské články