Na univerzite v meste Reading vymazali z úryvku starogréckej básne jej malú časť. Vraj mohla znepokojiť študentov. Univerzita tak spravila aj napriek tomu, že sa nikto nesťažoval. Niektorí akademici hovoria o cenzúre a historickom revizionizme.

Univerzita v anglickom meste Reading sa dostala pod paľbu kritiky, pretože v seminároch o starovekom Grécku vyňala z učiva krátku časť básne. Podľa vedenia školy mohla dotknutá veta znepokojovať tamojších študentov.

Stredobodom pozornosti je tamojší seminár pre prvákov zvaný Grécke dejiny: vojna, spoločnosť a zmeny v antickej dobe. Študenti sa počas neho dostanú do styku s úryvkom básne od Sémonidésa z Amorgu. Dielo je zvané Druhy žien, alebo niekedy len Ženy, a napísané bolo v siedmom storočí pred Kristom.

V stoosemnástich veršoch opisuje desať druhov žien, ktoré stvoril boh Zeus podľa predlôh v prírodnom svete. Sedem z nich podľa zvierat, dve podľa živlov, pričom týchto deväť je vyobrazených v negatívnom svetle. Kladne pôsobí len žena stvorená podľa včely, ktorá je podľa autora dobrou ženou a manželkou.

Domáce násilie

V jednom z prekladov diela sa podľa britského denníka Telegraph nachádza aj nasledujúca veta, ktorá je pre univerzitu taká problematická: „Zvykla si, že je bitá, a nepoddá sa, pokiaľ jej nepohrozíš a nevezmeš si ju silou.“

Pôvodne pred čítaním tohto úryvku žiakov ústne varovali, že slová básne sú „príkladom extrémnej mizogýnie v starovekom Grécku“. Toto varovanie však zrušili, pretože akademik, ktorý mal celý seminár na starosti, sa rozhodol vetu z úryvku rovno vymazať. A to napriek tomu, že nedostali žiadne sťažnosti od študentov.

„Vymazaná časť básne obsahovala krátku zmienku o domácom násilí. Bola preto odstránená, pretože zatiaľ čo celý text je škodlivý, daná časť nám prišla zbytočne nepríjemná a (potenciálne) znepokojivá,“ vyjadrila sa vzdelávacia inštitúcia.

(viac…)
Najnovšie autorské články