Riadený únik informácií z útrob Európskej komisie, ktorý, ako to už býva pri kľúčových ekonomických otázkach, sa udial cez stránky The Financial Times. Priniesol nádej, že dosahy najväčšieho ideologického experimentu od čias druhej svetovej vojny – Green New Dealu – by nemuseli byť desivé, ako sa to javilo podľa pôvodných plánov Bruselu.

Európska komisia totiž nakoniec plánuje výrobu energie z jadra rovnako ako využívanie plynu zaradiť medzi takzvané uhlíkovo neutrálne, zelené zdroje. Ide o zásadný posun, ktorému bráni silný odpor Nemecka alebo Rakúska, pre ktoré je jadrová energia zlo a jadrové elektrárne odstavujú z prevádzky. Je to životne dôležitá správa pre Českú republiku, ktorá s ďalšími krajinami zo Škandinávie, Poľskom, Maďarskom [aj Slovenskom, pozn. red.], ale na prvom mieste so silou Francúzska túto zmenu v správaní dosiahla.

Samozrejme, bez Francúzska by to nebolo možné. Ale podstatné je, že k zmene došlo. A predovšetkým skutočnosť, že zmeny možno dosiahnuť, aj keď sa Nemci s prehrou tak ľahko nezmieria, je dôležitá pre ďalšiu existenciu Únie.

Autority nie sú božstvo

(viac…)
Najnovšie autorské články