Pozvať chcem zástupcov všetkých strán, hneď, ako to bude možné. Zmeny by mali platiť od volieb v roku 2024.

Prebehlo 6 mesiacov, čo bol zamietnutý návrh na zmenu Ústavy Slovenskej republiky v súvislosti s referendom. Táto téma sa stala znovu diskutovanou, pretože parlament o nej môže znovu rokovať. Osobne som túto tému otvoril už pred Vianocami na koaličnej rade, no zatiaľ som si podporu u našich koaličných partnerov nezískal. Verím, že sa ich postoj zmení, pretože ešte nedávno všetci deklarovali, že s touto zmenou problém nemajú a ľudia majú plné právo v referende vyjadriť svoj názor k politickému dianiu a prípadný nesúhlas s prácou politických predstaviteľov na Slovensku.

Od začiatku otvorene priznávam, že chcem, aby ľudia mali túto možnosť, preto spravím všetky potrebné kroky, aby som koaličných partnerov presvedčil. Hoci naši partneri tému nepovažujú za prioritu, myslím si, že by sme to mali zmeniť, pretože nemôžeme ignorovať 600-tisíc ľudí, ktorí sa podpísali za konanie referenda.

Politici tu majú byť pre ľudí a keď si ľudia žiadajú zmenu, tak to treba rešpektovať a podniknúť konkrétne kroky. Preto som sa rozhodol, že hneď, ako to bude možné, zvolám v parlamente okrúhly stôl, kde pozvem všetky parlamentné strany, teda predstaviteľov koalície aj opozície a budeme rokovať o tom, čo bude ďalej. Viem, že to určite nebude jednoduché, pretože už teraz mám informácie, že sú tam určité výhrady, s kým sú si ochotní sadnúť a rokovať a s kým nie. Je to priam neuveriteľné, že musíme rozoberať ešte takéto problémy, aj keď by sme sa mali spojiť a byť tu pre ľudí, ktorí nás zvolili.

Momentálne však, pokiaľ ide o referendum, nemáme inú možnosť, ako vydržať, lebo nemáme možnosť volebné obdobie skrátiť. Máme však právne priechodnú možnosť zakotviť referendum o skrátení volebného obdobia v Ústave Slovenskej republiky, ak to schváli parlament. Takúto možnosť dokonca podporuje aj prezidentka či predseda Ústavného súdu SR. Samozrejme, ako iné zákony, aj tento treba dobre pripraviť, napríklad nastaviť také kvórum, aby referendum bolo funkčné, prípadne, aby sa jeho inštitúcia nedala zneužiť.

Ak sa nám to podarí v parlamente schváliť, tak to nemôže platiť retrospektívne. Zákon, ktorý by hovoril, že sa dá skrátiť volebné obdobie vlády, by platil až od roku 2024, teda po skončení tohto volebného obdobia. Čo znamená, že ak už budete kandidovať v danom období, stanete sa poslancom parlamentu, zložíte poslanecký sľub, tak zároveň budete oboznámený s tým, že sa vaše volebné obdobie môže skrátiť. V súčasnosti sú tu poslanci, ktorí boli volení na štyri roky a majú ústavné právo byť poslancami celé štyri roky. Nemôže sa niekto len tak rozhodnúť a toto ústavné právo im zobrať.

Hnutie Sme rodina svoj postoj nemení a platí to, čo sme povedali pred 6 mesiacmi, referendum podporujeme a aj budeme podporovať, preto chceme zaň zabojovať a rokovať s každou politickou stranou.

Rubrika Hyde park slúži ako priestor pre politické strany a politických lídrov na uverejňovanie textov a stanovísk ich strany. Texty nevyjadrujú názor redakcie.

Najnovšie autorské články