Sviatok Troch kráľov, oficiálne Zjavenie Pána (6. januára), uzatvára vianočné obdobie. Keďže je po slnovrate, deň sa začína predlžovať, hoci ten príslovečný „krok ďalej“ si vari ani nevšimneme.

Traja králi, podľa legendy aj podľa biblického textu traja mudrci, stelesňovali múdrosť vtedajšieho sveta. Bádatelia sa domnievajú, že šlo o perzských učencov a astronómov, ktorí pri pozorovaní úkazov na oblohe zistili, že sa objavila nová žiarivá hviezda. V súhvezdí Rýb v čase Kristovho narodenia nastala konjunkcia planét Jupiter a Saturn, čo sa na nočnej oblohe prejavilo ako veľká hviezda. Tá mala troch mudrcov priviesť do Betlehema.

Nábožná úcta k trom kráľom siaha do čias prvých kresťanov. Svätá Helena doniesla roku 333 ich relikvie do Milána a po dobytí Milána cisárom Fridrichom Barbarossom roku 1164 sa dostali do Kolína, kde sú uložené v kolínskom dóme.

Trojkráľová svätená voda a krieda

Najnovšie autorské články