Edward O. Wilson, vedec zaoberajúci sa evolúciou, zomrel po dlhom a vedecky plodnom živote 26. decembra 2021 vo veku 92 rokov. Netrvalo veľmi dlho a časopis Scientific American, kedysi publikácia značne vysokej úrovne, ale v poslednom období trochu obsahovo upadajúci, uverejnil úvodník, obviňujúci Wilsona a ďalších vedcov z odboru genetiky, že postavili svoju prácu na „rasistických myšlienkach“ a ich dedičstvo je „problematické“.

Okrem iného tento úvodník kritizuje Wilsona za to, že spoločnosť mravcov popisoval ako „kolóniu“, čo je dnes očividne tabuizované slovo aj v ríši bezstavovcov. Tiež sa v ňom – hneď vedľa mravcov – hovorí o Černochoch a Černošskosti (s veľkým písmenom) ako utláčaných skupinách, hoci Wilson nikdy žiadne protičernošské sentimenty nešíril. Jeho súčasníci ho totiž opisujú ako mimoriadne láskavého profesora, ktorý rozhodne odmietal akúkoľvek formu rasizmu.

Autorka článku zaradila do zoznamu obchodníkov s rasistickými ideami dokonca aj Johanna Gregora Mendela, kňaza, ktorý ticho experimentoval s hráškom a inými rastlinami a k ​​ľudskej dedičnosti, nieto ešte v kontexte rasovom, sa vôbec nevyjadroval. Zrejme možno teda byť rasistický aj voči hrášku.

Reálne vysvetlenie je však najskôr iné. Autorka onoho úvodníka, v ktorom sa nevyskytuje ani jedna priama citácia niektorej z tých údajných „rasistických myšlienok“, nepôsobí dojmom, že by bola s dielom kritizovaných vedcov vôbec bližšie oboznámená. Kĺže po ňom veľmi povrchne a za použitia celej batérie všeobecných fráz. K verejnému odsúdeniu nejakých starých mŕtvych belochov nie sú zrejme také drobnosti, o čom a o kom skutočne hovorím, vôbec potrebné vedieť.

Biológia je v súčasnosti na rane

Podpásový útok na človeka, ktorý práve zomrel a nemôže sa už teda brániť, by sa dal čakať skôr na Twitteri. To, že sa k nemu znížil známy časopis a že jeho šéfeditorka Laura Helmuthová označila úvodník dokonca za „prenikavý“ („insightful“), je znamením, že snaha o zošnurovanie vedy do primitívneho ideologického panciera ideológie „woke“, podľa ktorého sa celý svet dá zaškatuľkovať do kategórií „vykorisťovateľov“ a „utláčaných“ a rozdielne výsledky rôznych skupín sú dôsledkom rasizmu a sexizmu, sa úspešne šíria zo sociálnych sietí do publikačného mainstreamu.

(viac…)
Najnovšie autorské články