Pod pojmom evanjelizácia si mnohí z nás predstavia biblické časy apoštolov a ich prašné cesty za šírením kresťanstva či naopak amerických pastorov kričiacich z veľkých pódií, ktorí sú nám tak veľmi vzdialení. Evanjelizácia však patrí aj do dnešného sveta a sám Svätý Otec často vyzýva všetkých pokrstených, aby sa podieľali na evanjelizácii. Čo to teda znamená? Ako evanjelizovať v dnešnom svete?

Kedysi to bola úloha najmä zasvätených, Druhý vatikánsky koncil nám však predstavuje novú evanjelizáciu, ktorá je pozvánkou ohlasovať Ježiša, nech sa nachádzame kdekoľvek. Píše sa v ňom, že naša úloha spočíva hlavne v osobnom svedectve kresťanského života, ktoré je zároveň zrkadlom osobnej svätosti. A toto spojenie Božieho slova a osobného svedectva vytvára spojenie, ktoré oslovuje, priťahuje a podnecuje k zmene zmýšľania. 

Už apoštoli pri zrode kresťanstva vedeli, aké dôležité je hlásať evanjelium. Ako sa píše v liste Korinťanom: „Beda mi, aby som evanjelium nehlásal.“ A aj sám Ježiš v Matúšovom evanjeliu nám hovorí: „Choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium všetkému stvoreniu.“

Najlepšia správa, akú môžete komukoľvek povedať

Najnovšie autorské články