Na ilustračnom obrázku dielo Kláry Bočkayovej. Foto: archív K. Bočkayovej

Prajeme vám zo Štandardu veľa zdravia, radosti a spokojnosti. Nech je každý z nás v novom roku 2022 lepším človekom.

Bude to ťažký rok, prídu skúšky a vyzvania, ale nech je pomedzi všetko nečakané v našich životoch aj veľa radosti, smiechu a potešenia. V našich rodinách aj medzi kolegami a známymi.

Prajeme vám zo Štandardu všetko dobré do nového roku, nech nás Pán Boh chráni a život teší.

Buďme v novom roku lepšími ľuďmi!

PF 2022!

Najnovšie autorské články