Slovensko Dnes je najlepšie to dieťa, ktoré zje všetko, čo do neho natlačíte a ešte ho odmeníte sladkosťou, vraví obezitológ